Avverkningsstopp hotar generationsväxling på familjens mjölkgård

Efter 42 års hårt arbete var det dags för paret Kurt Hyttsten och Halldis Westholm att lämna över mjölkgården till en av sina tre döttrar; Kristin Hyttsten. Generationsskiftet skulle säkras genom att avverka skog. Då blev det tvärstopp.

Ringhack av äldre modell från tretåig hackspett fanns i skogen och hade noterats i Artportalen – men ingen har sett någon hackspett.

Det räckte ändå för att Skogsstyrelsen skulle besluta om avverkningsförbud på över 38 hektar produktiv skogsmark. Om familjen ändå rör skogen, väntar ett vite på hisnande 7 miljoner kronor. Nu ligger generationsskiftet på is, och framtiden är oviss.

– Det frusna läget är klart ångestladdat. Mina föräldrar ville ju trappa ner, och för egen del kanske det ändrar livsplanerna, säger Kristin Hyttsten.

Mjölkgården har omkring 100 djur, varav 40 av dem är årskor som levererar 400 ton mjölk varje år. Om det inte snart rör på sig, finns det inget annat alternativ än att lägga ner produktionen. Så långt hoppas Kristin att det inte går.

– Det är ju mitt hem. Det är en kultur jag och mina systrar har vuxit upp i och jag vill driva skogen vidare till nästa generation. Vår skog har ett väldigt stort personligt värde, men det är ju också mina föräldrars pensionssparande, en kreditvärdighet och investeringskapitalet för generationsskiftet.