Bengtsfors kommungrupp har hållit årsmöte

Många engagerade medlemmar deltog under årsmötet, frågor lyftes och bland annat beslutades det att skriva en motion angående eventuell gruvetablering.

Det var ett 30 tal medlemmar som träffades på Dalslands Aktiviteters anläggning vid Stenebykyrka.

Här fick vi höra om gårdens utveckling av ägaren Kjell Johansson och familjens senaste affärsidé, gårdsslakteri. Under tiden åt vi smörgås med älgkött.

Företagens affärsidé har under många år varit att sälja naturen, här finns älgsafari, restaurang med fulla rättigheter, boende i glashus, turridning mm

Petra Wirtberg, folkrörelseutvecklade pratade om vad en kommungrupp ska, bör, kan göra, Kajsa Edbom berättade om den kommunala reformagendan och vilken stöttning personalen kan bistå med i kommungruppsarbetet.

Sven Callenberg var regionstyrelsen representant.

Kvällens årsmöte öppnades av Leif Johansson.

Stort engagemang och många frågor ifrån deltagarna. Man kom bland annat fram till att skriva en motion till regionstämman i mars angående eventuell gruvetablering. Många nyval i styrelse och valberedning. Leif Johansson blev avtackad.

Den nya styrelsen består av:
ordförande Per Jonsson, Jesper Johansson, Charlotte Steen, Bosse Bengtsson, Agneta Häll, Roger Forsdal och Rolf Larsson.

Per Jonsson avtackade Leif och avslutade mötet.

Petra Wirtberg

Bengtsfors komgr
Styrelsen från vänster Bosse Bengtsson, Charlotte Steen, Agneta Häll, Jesper Johansson och ordförande Per Jonsson. (Roger och Rolf saknas). Foto: Petra Wirtberg.
Leif Johansson
Leif Johansson blev avtackad av nya ordföranden Per Jonsson. Foto. Petra Wirtberg.