Information om nya stadgar på sommarträff för förtroendevalda

Tomas Olsson, Åsa Wärlinder, Helena Åkerberg Hammarström, Möte f-valda Mälardalen 24 06 24

Ett sjuttiotal förtroendevalda från lokalavdelningarna, kommungrupperna, LRF Ungdomen och regionstyrelsen i LRF Mälardalen samlades tidigare i veckan på en träff i Litslena bygdegård utanför Enköping. Huvudtemat för kvällen var LRFs nya stadgar, som antogs av riksförbundsstämman i maj, och hur de påverkar LRF-organisationen framöver.

Martin Moraeus från LRFs riksförbundsstyrelse gav en bakgrund till arbetet med att ta fram de nya stadgarna.
 
Åsa Wärlinder och Helena Åkerberg Hammarström från personalen informerade om hur implementeringen av de nya stadgarna ska ske i praktiken och många bra frågor ställdes från mötesdeltagarna.

Ett samtal fördes mellan LRF Mälardalens ordförande Tomas Olsson, Per Pettersson, ordförande för Södertäljebygdens LRF, och Christoffer Rinman, ordförande för kommungruppen i Stockholm, om utmaningar och möjligheter med de nya stadgarna.

- Jag kan förstå oron som en del känner i processen, dock känner jag mig trygg då det finns en förståelse att det är nödvändigt och att vi alla vill att det ska bli bra, säger Tomas Olsson, efter mötet.

- Vi har idag inte alla svaren, men gemensamt så ska utveckla LRF att bli ännu bättre!


Vad innebär de nya stadgarna? 

De nya stadgarna innebär bland annat:

  • LRF får gemensamma likadana stadgar i alla regioner.
  • Kommungrupp blir kommunavdelning.
  • Kommunavdelningarna (tidigare kommungrupper) stärks genom att vara den första medlemsdemokratiska nivån, får motionsrätt och är de som utser företrädare till regionstämman.
  • I de nya stadgarna kommer lokalavdelningar att ges möjlighet att välja väg om man vill organisera sin verksamhet på annat sätt och verka som lokal grupp utan krav på föreningsformalia eller efter att ha antagit de nya lokalavdelningsstadgarna fortsätta sin verksamhet som idag.
  • Antal stämmofullmäktige beslutas varje år av regionstämman och styrs inte av stadgarna.

 

Vad händer nu?

  • LRF Mälardalen håller en extrastämma den 6 september för att anta de nya stadgarna.
  • Den 15 oktober-30 november är det som vanligt årsmöte i lokalavdelningarna där man ska ta beslut om hur man vill göra med lokalavdelningen framöver: Fortsätta som lokalavdelning, bilda en lokal grupp istället eller lägga ned avdelningen. Här ska också de nya lokalavdelningarnas stadgar antas.
  • Från 1 november till 15 februari hålls årsmöten för att bilda de nya kommunavdelningarna.
  • Kommungruppen övergår till kommunavdelning med fortsatt fokus på lokal näringspolitik, men också ansvar för medlemmens demokratiska rättighet och möjligheten att skicka motion till regionstämman.

 

Frågor?

Välkommen att kontakta Åsa Wärlinder, asa.warlinder@lrf.se, 010-184 45 45


Läs mer om förändringen

 

Sofia Weimarck
regional kommunikatör
sofia.weimarck@lrf.se
010-184 45 12

Regionstyrelsen Möte f-valda Mälardalen 24 06 24

Regionstyrelsen

Martin Moraeus, Tomas Olsson, Möte f-valda Mälardalen 24 06 24

Martin Moraeus och Tomas Olsson