Berörs du av ändringar i ett Natura- 2000 område? 

Ta chansen att prata med länsstyrelsen om hur du kan komma att påverkas! Nu pågår ett arbete med att uppdatera bevarandeplanerna i ett flertal Natura 2000-områden. Länsstyrelserna har fått detta uppdrag på grund av nationella planen för omprövning av vattenkraften (NAP) som kommer att ske i Sverige under kommande år.

En av de bevarandeplanerna som ska uppdateras nu är bevarandeplanen för Alsteråns vattensystem. 

Den nya föreslagna bevarandeplanen ligger ute som remiss och kan besvaras fram tills den 20e september.

Länsstyrelsen i Kalmar län vill gärna träffa de markägare som berörs för att förklara hur du kan komma att påverkas. Vilka förändringar det blir på din fastighet. LRF Vill verkligen uppmana berörda markägare att ta del av dessa dialogtillfällen för att ställa era frågor om hur ni kan komma att påverkas nu till skillnad från den gällande bevarandeplanen. Det är ett ypperligt tillfälle att få svar på sina frågor kopplade till Natura 2000-omårdet och dess begränsningar. 

Länsstyrelsen kommer därför erbjuda olika tillfällen för en sådan dialog.

  • En digital träff den 3 juli 2024 kl 13.00.
  • En fysisk träff den 22 augusti 2024 mellan kl. 13.00 - 16.00. 

För mer information om träffarna och remissen hittar ni på länsstyrelsens hemsida: Natura 2000 - Uppdatering av bevarandeplaner | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Har du frågor, kontakta Carin Hoflund, regionalt sakkunnig carin.hoflund@lrf.se, 010-184 25 53 

Du kan läsa mer om skyddad natur i allmänhet och Natura 2000 här!