Bifall till motion om att utbilda om allemansrätten

LRF Ungdomen riksstämma 2023

– Vi är alla del av en fantastisk organisation.

Det säger Martin Bäck, ordförande för LRF Ungdomen i Stockholms län, efter två dagar på Ungdomens riksstämma.

– LRF består av så otroligt många människor som samlas några gånger om året. Det är alltid en familjär stämning och vi kanske inte tycker lika i alla frågor, men vi skiljs alltid som vänner.

För LRF Ungdomen i Stockholms län var det speciellt roligt att deras motion om att utbilda allmänheten i vad allemansrätten betyder fick ett bifall av stämman. De menar att det är viktigt att allmänheten förstår att allemansrätten är inte bara en rätt, den består också av viktiga skyldigheter. I och med beslutet kommer nu LRF Ungdomen verka för just det.

LRF Ungdomens riksstämma hölls på Sånga Säby Hotell & konferens utanför Stockholm. Fullmäktige, styrelse, valberedning och gäster från hela Sverige samlades för att bland annat behandla tio inkomna motioner och sakpolitiska program.