Björsveds lantbruk i Storvik är bäst i Sverige på att leverera ekologisk mjölk

Björsveds Lantbruk
Sofi Öhlund och Lars Zetterlund. Fotograf Maria Nyberg, Växa.

Trots utmaningar med låga mjölkpriser, höga räntor mm. så kan Björsveds lantbruk leverera ekomjölk som gör att de rankas bäst i landet bland producenter av ekologisk mjölk.

Topplistan har publicerats av tidningen Husdjur och bygger på Kokontrollen, Växas insamlade data.  Förstaplatsen har också uppmärksammats av en artikel i Arbetarbladet (16/11).

Björsveds lantbruk har varit med på topplistan tidigare, på platserna fyra och fem, men det är första gången de toppar listan.

Sofi Öhlund berättar för Arbetarbladet om korna på gården:

– Vi tog över en väldigt fin besättning. Sedan dess har vi jobbat för att utveckla den, bland annat har vi sålt undan en del kor och kvigor och satsat extra på djur som vi tror på.

Nu består besättningen av 66 kor varav 59 mjölkar nu. Totalt finns runt 160 djur på gården.

Sofi Öhlund påpekar till Arbetarbladet att för att få högkvalitativ mjölk från djuren är deras hälsa och välmående helt avgörande.

– De är som toppidrottskvinnor och precis som människor i elitidrotten är de känsliga. Om det till exempel kommer in någon smitta här kan det få stor effekt.

Det tuffa läget i omvärlden pressar lantbrukare som Sofi Öhlund och deras verksamheter. Låga mjölkpriser, höga priser på insatsvaror, hög ränta och mycket annat påverkar.

Sofi Öhlund lyfter också alla de regelkrav som lantbrukare måste följa, något som uppmärksammades i den regelsafari som hölls utanför Enköping.