Bondeeuropa brinner! 

Roland Hermansson 2023_stående

Krönika: Jag kan mycket väl känna igen mig i den frustration som demonstrationerna ger uttryck för, då lönsamheten inte är vad den varit och regelverken blir alltmer detaljerade. 

Vi har den senaste tiden sett demonstrationer från bönder runt om i Europa, traktorer har blockerat städer och halmbalar har brunnit på gatorna. Det har i frustration spridits gödsel på gator och torg. Jag kan mycket väl känna igen mig i den frustration som demonstrationerna ger uttryck för, då lönsamheten inte är vad den varit och regelverken blir alltmer detaljerade. 

Bästa krisberedskapen är att handla svenskproducerat

Vad har vi i Sverige som gör att vi inte har de demonstrationer som många länder i EU har, till exempel de i Tyskland och Belgien. Vi har en regering och en riksdag som vill satsa på och öka den svenska livsmedelsproduktionen. Få länder har idag en landsbygds eller jordbruksminister som står i sitt parlament och säger att den bästa krisberedskapen är att handla svenskproducerade matvaror i icke kristider för då finns de vid en kris. Den svenska regeringen har idag inget förslag om att ta bort alla subventioner på fossil energi likt den i Tyskland.  

Uppmana politiker till minskad regelbörda

Samtidigt behöver vi vara ödmjuka för vad våra kollegor i Europa upplever och går igenom i sina länder. Vi som verkar inom de gröna näringarna har ett stort regelverk att förhålla oss till, och reglerna har en förmåga att bli fler, inte färre, vilket tar dyrbar tid från oss som företagare. Här behöver vi hjälpa våra kollegor i Europa med det vi kan. Vi behöver uppmana våra politiker till att driva på för en minskad regelbörda dels i Europa men också i Sverige. 

LRF har bidragit till att NRL stoppats

Något som vi inom LRF jobbat länge för är att lyfta orimligheten i frågan kring NRL (Nature restoration law) med våra politiker och tjänstemän inom våra myndigheter. Detta har LRF gjort på alla nivåer, från möten med lokala politiker i kommuner, till möten med riksdagsledamöter och regeringsföreträdare, och jag tycker ändå att LRF har bidragit till att NRL stoppats, häromdagen uttryckte vår Landsbygdsminister dessa ord på sin Facebook: 

”Naturrestaureringslagen kan låta som något bra – för vem vill inte återställa naturen? Men i praktiken skulle lagen så som den till sist formulerades bli en våt filt över stora delar av svenskt skogsbruk och är samtidigt oförenlig med den nyligen framröstade europeiska avskogningsförordningen. 

Problemen med lagen såg vi tidigt från regeringens håll och har därför varit tydliga med vårt nej. När fler parlament och regeringen tog sig en närmare titt på hur lagförslaget faktiskt till slut såg ut så drogs de i nödbromsen i länder som Nederländerna, Belgien, Italien, Ungern, Finland och Österrike.” 

Detta är ett sätt att jobba för förändring, att vi inom LRF hela tiden på alla nivåer förklarar orimligheten i fler regler eller lagar som lägger sig som en våt filt över våra näringar.  

Tack till dig, medlem!

Så med dessa ord vill jag säga ett tack till dig som medlem och förtroendevald som bidrar med ditt medlemskap så vi kan vara med och stoppa orimliga förslag. Du behövs! 

Roland Hermansson
Styrelseledamot LRF Västra Götaland