Bonden i skolan populärt bland eleverna i Norrbotten

Potatisskörd barn

Överkalix friskola är en av det 40-tal skolor i Norrbotten som under våren och hösten fått lära sig mer om lantbruket och vart maten kommer ifrån via LRFs Bonden i skolan-veckor som är en rikstäckande satsning.

I takt med att allt färre barn och unga har en naturlig koppling till lantbruket så minskar också förståelsen och kunskapen om svensk livsmedelsproduktion hos de som både är framtidens konsumenter och beslutsfattare. LRF gör därmed en extra rikstäckande satsning på det egna, digitala läromedlet Bonden i skolan under oktober månad för att visa att de gröna näringarna är en framtidsbransch.

Satsningen går under namnet Bonden i skolan-veckorna och skolor i hela landet har erbjudits att delta. Under Bonden i skolan-veckorna har elever landet runt kunnat ta del av en digital, fiktiv bondgård där de har möjlighet att navigera sig runt för att lära sig mer om skogen, hur maten produceras och hur det är att vara lantbrukare. På sajten finns även en del filmer, quiz, utmaningar och spel. Matprofilen Dante Zia finns med som en röd tråd i flera filmer där han besöker fyra olika lantbrukare (gris, mjölk, växtodling och lammproduktion) för att lära sig mer om hur det går till på en bondgård.

Eleverna i årskurs 2 och 3 på Överkalix friskola sätter potatis.
Eleverna i årskurs 2 och 3 på Överkalix friskola sätter potatis.

Potatisens väg 

Totalt har 1447 klasser i Sverige anmält sig till aktiviteten, vilket motsvarar 45 000 elever. I Norrbotten har ett 40-tal klasser anmält sig och eleverna i årskurs 2 och 3 på Överkalix friskola är en av dem.

– Under våren fick våra elever i årskurs 2 och 3 sätta potatis samt lite andra fröer. Nu under hösten fick eleverna även ta upp potatisen. Vi har använt oss av bonden i skolans filmer och arbetat med de arbetsblad som finns om potatis samt tillagat potatis och gjort chips, berättar Ann Bergdahl lärare i årskurs 2 och 3 på Överkalix friskola.

Målet är att alla lågstadieelever på Överkalix friskola ska få prova så och skörda potatis samt arbeta med potatisens väg.

– Att arbeta med potatis gjorde att eleverna även blev intresserad av andra rotsaker vilket vi också fördjupade oss i senare, berättar Ann.

Del ur utställningen MatRätt på Teknikens Hus.
Del ur utställningen MatRätt på Teknikens Hus i Luleå.

Alla elever ska få besöka ett lantbruk

Planen var även att hinna jobba mer med mat-temat, göra ett besök på en livsmedelsbutik samt besöka ett lantbruk.
– Vart annat eller vart tredje år brukar vi göra studiebesök på Teknikens hus och deras utställning MatRätt som följer kretsloppet från frö till bord samt göra ett besök på den moderna mjölkgården Stora Mu som finns här i Överkalix. Men vi har inte riktigt hunnit med det denna termin och hoppas hinna göra det senare under höstterminen alternativt under vårterminen, berättar Ann.

Bonden i skolans material är något som följer eleverna på Överkalix friskola genom hela grundskolan. På lågstadiet används enklare material kring potatis och djuren på en bondgård. På mellanstadiet får eleverna lära sig mer om skog samt vart maten kommer ifrån.
– Men vi återgår ju alltid till bonden, det är där allt börjar. Bonden i skolan sajten har utvecklats och blivit en väldigt bra plattform för kunskapsmaterial. Det finns massor av bra filmer och arbetsblad som går att anpassa till barn i olika åldrar. Sajten är lättillgänglig, översiktlig och framförallt väldigt enkel att hitta på, avslutar Ann.

Mer information om Bonden i skolan hittar du här. Det går även att boka in ett gårdsbesök på en av LRFs besöksgårdar i Norrbotten under året. Mer information om LRF Norrbottens besöksgårdar hittar du här.  

Landskapsvy över Överkalix.
Landskapsvy över Överkalix.