Bondeomsorgsgruppen hjälper och stöttar

betande kor
Foto: Janne Petersson

Omsorgsgrupperna stöttar och hjälper lantbrukare som hamnat i eller riskerar att hamna i krissituationer.

Bonde- och djuromsorgsgrupperna i Halland och Västra Götaland har haft separata träffar. Där vi har diskuterat året som hittills gått och det aktuella dagsläget. Omsorgsgrupperna har under det senaste året stöttat fler lantbruksföretagare än tidigare.

Bondeomsorgsgruppen är ett nätverk som stöttar och hjälper lantbrukare som hamnat i eller riskerar att hamna i krissituationer. Ambitionen är att vi skall komma in i ett så tidigt skede som möjligt för att förhindra lidande för människor och djur. Vi jobbar med diskretion.

Omsorgsgrupperna i LRF Halland och LRF Västra Götaland har under många år arbetat med att stötta lantbruksföretagare. Vi är en tillfällig hjälp och vi jobbar efter hjälp till självhjälp där det föreligger brister i djurskyddet. Det kan också handla om: Smittsamma djursjukdomar, olycksfall eller dödfall, bristande djurskydd, brand, hot och kränkningar från djurrättsaktivister, angrepp på lantbrukets djur av rovdjur.

Tveka inte att höra av er, du kommer i kontakt med omsorgsgrupperna via

Lotta Bäckberg, 070–3233916
Ansvarig tjänsteperson i Halland och Västra Götaland

Joakim Dannegren, 073–8004470
Ansvarig i regionstyrelsen Halland

Sofia Karlsson, 073–0384264
Ansvarig i regionstyrelsen i Västra Götaland

Läs mer om Omsorgsgruppen i LRF Halland här >>

Läs mer om Omsorgsgruppen i LRF Västra Götaland här >>