Bra diskussioner med Liberalerna

Politikermöte, Liberalerna, på en gård
Från vänster Mathilda Clausén Wingårdh, LRF Halland, Hanna Shölander, Filip Zackrisson, Cecilia Rönn, Elin Nilsson, Bengt Svensson, Cecilia Bengtsson, LRF Halland

Vikten av ekonomiskt stabila företag var en av flera frågor som dryftades när LRF Halland träffade Liberalerna på Törlan Lantbruk.

Klimatsäkring i det korta och långa perspektivet. Lantbrukets och skogsbrukets ständiga anpassningsförmåga och vikten av ekonomiskt stabila företag i det sammanhanget var sådant som diskuterades när LRF träffade Liberalerna på Törlan Lantbruk.

Tack till Cecilia Rönn riksdagsledamot för Halland, Elin Nilsson landsbygd- och miljöpolitisk talesperson, Hanna Shölander, regionpolitiker och ordförande i Kultur och skola samt Filip Zackrisson , Vice gruppledare Liberalerna Varberg.

Martina Philip
regionalt sakkunnig LRF Väst