Bromsad tillväxt inom livsmedelsförädling

Yvonne Björ

Årets första GNI visar att det blivit kännbart för livsmedelsföräldare att köpbeteendet har förändrats. Allt färre väljer specialsortiment och hantverksprodukter, vilket påverkar rekoringar och direktförsäljningen negativt.

Företag med verksamheter som är beroende av el har inte nåtts av de krisstöd som betalats ut. Nu hoppas många på elstödet. 

Det finns också en oro kring ändrad lagstiftning gällande livsmedelskontroller som kan innebära högre kostnader för kontrollavgifter.

-  När småskaliga livsmedelsproducenter tappar i konkurrenskraft till följd av ändrade köpbeteenden riskerar det att få till följd att direktkontakten mellan producent och konsument uteblir. Det är olyckligt eftersom dessa mötesytor är relationsskapande och viktiga för kunskapsöverföringen om var och hur maten blir till och produceras, säger Anna Kaijser, Branschansvarig för LRF Lokal mat & dryck.

Om Grönt Näringslivsindex

Grönt Näringslivsindex är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. De gröna näringarna innefattar verksamheter med utgångspunkt i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, det vill säga primärproduktion och service på gårdsnivå. 

Totalt utgörs de gröna näringarna av närmare 400 000 företag. De representeras av ungefär 30 olika produktionsinriktningar med ett produkt- respektive tjänsteutbud som spänner över 60 verksamhetsområden.

Här kan du läsa alla rapporter