Bygdegårdsmöte med Peter Kullgren och Ebba Busch i Rotviksbro

Pontus Widell, 2024
Peter Kullgren, landsbygdsminister och Ebba Busch, energiminister när de träffade LRF-medlemmar under sin bygdegårdsturné. Foto: Pontus Widell.

Många intressanta och spridda frågor ställdes när landsbygdsminister Peter Kullgren och energiminister Ebba Busch besökte jaktstugan i Rotviksbro på sin bygdegårdsturné.

20 maj, en solig måndagskväll, samlades 50 åhörare när landsbygdsminister Peter Kullgren och energiminister Ebba Busch, i samband med sin bygdegårdsturné, besökte jaktstugan i Rotviksbro för att träffa LRF-medlemmar och svara på frågor. 

Ökad produktion och mindre regelkrångel

Kvällen inleddes med ett kort anförande från Peter Kullgren, som pratade om vikten av att säkra och öka den svenska livsmedelsproduktionen i en orolig samtid. Han konstaterar att svenska bönder producerar högkvalitativ, hållbar och näringsrik mat med låg användning av växtskyddsmedel, hög djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning. Det enda problemet han ser är att det produceras för lite av den och att bönderna behöver få bättre förutsättningar för att producera mer. Han talade även om det svenska skogsbruket. Något han menar är en grundpelare för det svenska välståndet och välfärden varpå man behöver skydda den svenska skogen från lagstiftning som påverkar skogsnäringen negativt.  

Efter landsbygdsministerns anförande tog energiminister Ebba Busch ordet för att prata om bland annat företagsamhet och lönsamheten inom de gröna näringarna. Hon berättade om hur regeringen jobbar för tillfället och kommer jobba framöver för att underlätta för företagare genom att förhindra regelkrångel. Något hon menar är Sveriges största tillväxthinder.  

Många intressanta frågor

Efter de två talen var det dags för frågor till ministrarna. Åhörarna var engagerade och ställde en rad intressanta frågor på flera olika teman. Landsbygdsministern fick bland annat frågor gällande köttproduktion och köttkonsumtion, synen på lantbruket som miljöfarlig verksamhet och livsmedelsförsörjning. Han passade även på att återigen betona vikten av att minska regelkrångel. Energiminister Ebba Busch svarade på frågor om bland annat företagsamhet och energi. Hon betonade exempelvis att regeringen jobbar för att åstadkomma mer stabila el-priser som ska underlätta för att företagare inom de gröna näringarna att våga göra energi-investeringar. Detta genom en mer stabil baskraft där kärnkraft kommer vara en nyckel.

Jennie Bråthén, ordförande i LRF Uddevalla och arrangör av mötet är nöjd med kvällen.  

- Det var bra uppslutning med engagerade deltagare som ställde bra och relevanta frågor, så jag är väldigt nöjd med kvällen. Jag tycker också ministrarna gjorde det väldigt bra och höll sig till sina roller som just ministrar snarare än kristdemokrater. Det enda var väl att tiden sprang i väg och det kändes som man hade behövt några minuter till, säger Jennie Bråthén. 

Pontus Widell
regional kommunikatör LRF Väst
pontus.widell@lrf.se  
010-184 26 28