Dalälvens vattenråd arrangerade temadag om klimatförändringar i och kring älven

Nenne Jansson från NCC var guide och berättade om arbetet med att anlägga fångdammar för att torrlägga ytan vid dammluckorna i samband med renoveringen.

Dalälvens vattenråd arrangerade en intressant dag i Borlänge med tema ”Klimatförändringar i och kring Dalälven”. Från LRF Mitt var Pirjo Gustafsson, sakkunnig, på plats.

Anna Eklund från SMHI berättade om hur klimatet har och kommer att ändras och gav inblick om Dalälvens hydrologi. Intressant fakta om förändringar i temperatur, årsnederbörd och vegetationsperiodens längd från 1800 talets andra hälft och fram till idag resulterade i många frågor från runt 40 deltagare. Extra intressant var diskussionerna om de högsta flöden i Dalälven som man kunde relatera till det som har skett i år. På många ställen finns mätningar som går tillbaka långt i tiden, som i Fäggeby/Långhags kraftstation där det finns mätningar om vattenföring från 1852.

Dalälvens vattenråd arrangerade temadag om klimatförändringar i och kring älven
Ett fyrtiotal deltagare på temadag om klimatförädringar i och kring Dalälven.

Ett aktuellt ämne i Dalälven är också hur klimatförändringar kan tänkas påverka regleringsstrategier och energiproduktion i Dalälven. Richard Scharff, Vattenfall, redovisade ett projekt som gjorts ihop med Chalmers. Innan lunch berättade Per Kempe från Bjursås Berg & Sjö om utmaningar som skidanläggningar har i ett förändrat klimat. Hur fortsätter man förse sina backar med snö när vintrarna blir varmare och varmare?

Dagen avlutade med studiebesök på Forshuvuds kraftverk där det pågår ett stort arbete med att förbättra dammsäkerheten. Vattenkraften har funnits på plats i över 100 år och nuvarande kraftverk har varit i drift sedan 1990. Tidens tand har bitit hårt på gamla pelare och nu ska nya pelare och fästen till dammluckor gjutas. Fortum och entreprenören NCC beräknar att arbete ska vara klar 2027.

LRF ingår i styrgruppen för Dalälvens vattenråd och att flera LRF medlemmar deltog i träffen.