De fick in skyddsjakt i arrendekontraktet

Jan och Per Fimmerstad
Jan och Per Fimmerstad. Foto: Lantbrukets Affärer

På många håll i landet är skördebortfallet till följd av viltskador helt ohållbart. Problemet är särskilt påtagligt för den som arrenderar marken. Då gäller det att få med jordägarna på tåget för att hålla vilttrycket nere. På Taxinge i Södermanland förstör framförallt vildsvin och dovhjort vete och oljeväxter för hundratusentals kronor varje år. Nu har man fått till ett arrendekontrakt som förhoppningsvis kan ändra på det.

– När priset på insatsvaror har gått upp kan man säga att våra redan stora skador kostar oss dubbelt så mycket som tidigare. Det är helt ohanterligt på sikt, säger Jan Fimmerstad på Taxinge gods.

Han och sonen Per arrenderar mark av ett antal privata jordägare. Under flera år har de dokumenterat skadorna med hjälp av drönare som ger en klar bild av omfattningen.

Per Fimmerstad författade ett brev till jordägarna i samband med uppsägning för villkorsändring. I brevet stod att de som arrendatorer ville vara med och värna sina grödor genom skyddsjakt nattetid.

Jordägarna lyssnade och i de nya kontrakten har Fimmerstads nu fått in en passus om att de som arrendatorer har rätt till skyddsjakt på dovhjort, vildsvin och fågel. Det innebär att de inte kan göra anspråk på ersättning för skador av de djurslagen.

– Vi är inte intresserade av ersättning för skadorna, utan vill klara oss på egna meriter genom rätten att bevaka våra grödor. Jordägarna inser att vi annars lämnar deras mark och de vill ju också ha ett levande lantbruk, säger Jan Fimmerstad.

Även om jordägarna har förstått det ohållbara i situationen, så har de svårt att hantera sina jaktlag som kan bestå av gamla kompisar som känner sig trampade på tårna. Och jägarna drabbas inte av skadorna.

– Jaktlaget får gärna vara med i vårt arbete med skyddsjakten. Annars får vi anlita en eller två jägare, det handlar framförallt om nattarbete under sommaren. Men det är ett känsligt kapitel.

Jan och Per Fimmerstad hoppas att det här kan bli en början på något nytt och bra. De tycker det ska bli spännande att se vad man kan åstadkomma i sommar. Och skyddsjakten på dovhjort måste också godkännas av länsstyrelsen i Stockholm som tidigare har varit restriktiv.

Men generellt ser Jan Fimmerstad en attitydförändring när det gäller inställningen till viltskador. Han tycker att myndigheterna nu har börjat förstå att läget är ohållbart. Och nämner tillståndet för termiska sikten som gör det möjligt att jaga nattetid, då viltet är aktivt. Något LRF la ner mycket jobb på och som har underlättat enormt. Förmodligen har det bidragit till att vildsvinsstammen faktiskt har minskat.

– Nu hoppas vi på lättnader när det gäller fordon. Skjuta från bil är varken aktuellt eller tillåtet, men de jägare som bevakar grödorna måste kunna förflytta sig mellan åkrarna för att skrämma eller skjuta djur, säger Jan Fimmerstad.

– Och, det kommer krävas en större insats. Jagar vi bort dem från våra fält så hamnar de hos en kollega. Så nästa steg är att bjuda in alla stora markägare i trakten och försöka få dem att förstå problematiken. Per har ställt en enkel fråga till dem: Ska vi ha åkerbruk på Enhörnalandet?