De har klimatinvesterat i ett eldrivet utfodringssystem

Utfodring av hö

Christian och Mia Olsson har genom Klimatklivet investerat i ett eldrivet utfodringssystem. – Elen som driver detta producerar vi med solcellerna på ladugårdstaket.

Klimatklivet är ett investeringsstöd som gör det möjligt för lantbrukare att satsa på en mer klimatsmart verksamhet. Hittills har 619 lantbruksföretag fått stöd från Klimatklivet, och dessa prioriteras vid rangordning.

Gårdarna kan få stöd för en mängd olika investeringar, bland annat byte från fossilt drivna arbetsmaskiner till eldrivna.

Lantbrukaren Christian Olsson och hans fru Mia driver Algutstorps kött och potatis utanför Tranemo, ett mellanbygdsjordbruk med köttdjur, potatisodling och skogsbruk. Christian och Mia har nyligen fått investeringsstöd av Klimatklivet för att installera ett eldrivet utfodringssystem.

Än så länge har utfodringssystemet inte levererats, men snart kan köttdjuren utfodras fossilfritt. Även arbetsbördan blir mindre:

– Hittills har vi kört med traktor för att utfodra två gånger om dagen. Nu kommer vi att kunna lasta in foder i magasin var tredje dag. Sedan får djuren mat kontinuerligt utan att vi behöver göra något.

Christian och Mia Olsson producerar dessutom el genom solceller på ladugårdstaket. Deras produktion är tillräcklig för att de ska vara självförsörjande och den kommer dessutom att räcka till att driva utfodringssystemet.

På längre sikt är Christian intresserad av att genomföra fler klimatinvesteringar på gården, och han ger tips till andra lantbrukare som funderar på att ansöka om Klimatklivets investeringsstöd:

– Tänk ut en investering som behövs men är svår att räkna hem utan stöd, prata med leverantörer och ta hjälp av en konsult med ansökan. Det är vad jag skulle rekommendera.

Linnéa Ryrvik
Klimat 2030

  • Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets hemsida.
  • Länsstyrelserna administrerar och vägleder inom Klimatklivet, hör av er till dem för rådgivning.
  • Fler artiklar om investeringar som fått stöd från Klimatklivet publiceras på hemsidan kommande veckor.