De prisas för sitt helhetsgrepp om djurhälsan

Maria och Anders Wågberg med personal. Från vänster: Sara Sjögren, Johan Torstensson, Sofia Hansen, Anders Wågberg, Maria Wågberg

Maria och Anders Wågberg på Malma gård på Värmdö är Årets nötköttsföretagare i Mälardalen.

Maria och Anders Wågberg, som tillsammans med sin personal driver nötköttsproduktion på Malma gård på Värmdö, har utsetts till Årets nötköttsföretagare i Mälardalen. De prisas för sitt helhetsgrepp om djurhälsa och djurvälfärd och sitt ständigt pågående förbättringsarbete som gör dem till mycket goda ambassadörer för svensk nötköttsproduktion.

- Att få ett sånt här pris gör att man inspireras att vidareutveckla sin verksamhet och det ger oss bekräftelse på att allt arbete vi lagt ner i vår verksamhet har varit rätt, säger Maria och Anders Wågberg.

Företaget har 240 nötkreatur, 450 hektar betesmark och 160 hektar åkermark. På gården finns också en fårbesättning. Alla djur växer upp på naturbete runt gården och man producerar till största delen sitt eget foder. Djuren slaktas i eget slakteri på gården och köttet säljs i egen gårdsbutik och webshop, men också i livsmedelsbutiker.

Under årens lopp har Malma gård restaurerat och återställt stora arealer åker- och betesmark i Värmdö kommun.

Vad är det bästa med ert jobb?
- Att kunna följa djuren och årstiderna och veta att det vi vill med våra tankar och idéer lönar sig, säger Anders.

Vad har ni för framtidsplaner?
- Att vidareutveckla företaget, till exempel börja odla grönsaker i växthus eller på friland. Vår tanke har hela tiden varit att kunna producera en hel måltid att ställa på bordet, berättar Maria.

- Vi hoppas att folk utanför vårt skrå börjar fundera på varifrån maten kommer och får en större förståelse för att maten måste få kosta. Vi lantbrukare gör ju allt vi kan, men vi får ofta höra att vårt arbete är ett kall. Det är ett yrke som ser till att maten kommer från jord till bord och att ingen i Sverige ska behöva svälta, men vi jobbar i motvind med alla lagar och regler, papper som ska hit och dit, när det vi vill är att producera som vilket annat företag som helst. En lantbrukare måste kunna få betalt som vilken annan företagare som helst för sitt utförda arbete, avslutar Maria och Anders Wågberg.


Malma gård är nominerade av LRF Mälardalen och Sveriges Nötköttsproducenter i regionen till den rikstäckande tävlingen om utmärkelsen Årets nötköttsföretagare.

Årets nötköttsföretagare utses av LRF och Sveriges Nötköttsproducenter och utmärkelsen delas i år ut för tjugoandra året i rad. Riksvinnaren utses på Köttriksdagen den 10 november i Örebro.