"Det blev mer uppenbart för mig att branschen har mycket att erbjuda även storstadens ungdomar"

Studie- och yrkesvägledare på gårdsbesök

Skol- och yrkesvägledare fick uppleva det gröna näringslivet. Inom ramen för årets Bonden i skolan-projekt i Mälardalen har runt 70 studie- och yrkesvägledare (SYV) i Västmanlands, Stockholms och Uppsala län fått möjligheten att lära sig mer om de gröna näringarna, vilka utbildnings- och jobbmöjligheter som finns inom branschen och vilka de aktuella arbetsmarknadstrenderna är.

I projektet har vi samarbetat med Jobba Grönt och Skogen i skolan. Genom att öka kunskapen hos SYV:arna når vi indirekt tusentals elever. Vi informerar och inspirerar SYV:arna som i sin tur för detta vidare till sina elever så att de kan göra ett aktivt val inför fortsatta studier och yrkesval.

I Västmanlands och Stockholms län fick SYV:arna åka med på bussturer där vi besökte gårdar, träffade lant- och skogsbrukare som berättade om sina vägar in i branschen och besökte naturbruksgymnasierna i respektive län. Vi lyfte fram bredden som finns inom branschen - att möjligheterna är många!

På Ösby naturbruksgymnasium fick SYV:arna se när elever körde skogsmaskin.

I Uppsala län deltog vi på en yrkesträff för studie- och yrkesvägledare som arrangerades av Uppsala kommun där vi hade möjlighet att vara en del av programmet.

I utvärderingen uppger många att de var positivt överraskade över möjligheterna och bredden i branschen. Samtliga av de som svarat på utvärderingen rekommenderar aktiviteten till andra SYV:are och lyfter fram vikten av att vara ute i verkligheten, att få träffa yrkesverksamma och besöka riktiga gårdar.

"Det blev mer uppenbart för mig att branschen har mycket att erbjuda även storstadens ungdomar" skriver en SYV:are i utvärderingen.

Ted Radgren, studie- och yrkesvägledare på Tillbergaskolan i Västerås, deltog på bussturen i Västmanland och var mycket nöjd med dagen.

- Jag har fått nya kunskaper om vilken otrolig mängd möjligheter det finns inom en bransch som konstigt nog är ganska dold för våra ungdomar, berättar Ted Radgren.

Ted berättar att han efter fortbildningsdagen har pratat jättemycket med sina elever just utifrån perspektivet att det är en bransch som många inte känner till.

- Jag har beskrivit branschen som möjligheternas bransch, med en oerhört stor variation av yrken, där man verkligen kan verka för att vi ska få ett mer hållbart leverne. Det är superviktigt för våra ungdomar, men utan kompetens och duktiga människor kan vi inte skapa förutsättningar för att förändra vår framtid åt det hållbarare hållet, säger Ted Radgren.

 

Sagt om fortbildningsdagarna

”Dagen var informativ och oerhört inspirerande. Att få delta denna dag kommer göra det lättare att prata med ungdomar på ett annat sätt än att bara läsa sig till information.”

”Tack för en jättefin dag! Det var länge sedan en fortbildningsdag gav så mycket! Jag och min kollega var fyllda av energi och glädje efter dagen!”

”Det bästa med dagen var kombinationen av teori och praktik. Väldigt lärorikt och mycket information och inspiration som jag kan ta med när jag har individuella samtal med elever och vid lektionstillfällen.”

"Det blev mer uppenbart för mig att branschen har mycket att erbjuda även storstadens ungdomar!"

”Jag har fått nya kunskaper om vilken otrolig mängd möjligheter det finns inom en bransch som konstigt nog är ganska dold för våra ungdomar.”

Fortbildningsdagarna finansierades av landsbygdsprogrammet i samarbete med länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala och Västmanlands län som ett led i de regionala livsmedelsstrategierna.