"Det finns oändliga möjligheter – men vi jobbar helst backstage"

“Den kossan som aldrig märks är den mest lönsamma i stallet” är ett talesätt vi gillar, det speglar oss primärproducenter väl. Det finns oändliga valmöjligheter för dagens framtid, ungdomarna, att helt fritt välja vad man vill arbeta med och det är fantastiskt!

Det har under några år flaggats för att det är för få som väljer vägen till det gröna näringslivet. Men visst finns vi som väljer vägen! Det är en ny trend på gång nu, vi ser med glädje att söktrycket ökat till våra lantbruksgymnasier.

Med denna ljusning måste vi nu också se till att dessa nya stjärnor vill fortsätta stanna kvar på vägen. Vår bransch ska vara en attraktiv bransch med bra arbetsvillkor, arbetsgivare, möjligheter och chans till karriär i samråd med ett fungerande privat- och familjeliv.

Vår bransch är en viktig framtidsbransch! Det är vi som varje dag ser till att det finns mat i butikerna att konsumera! Vi finns här, backstage, och ser till att hyllorna fylls på. Förhöjda matpriser skrämmer hushållen, och så klart även oss som tappert försöker producera med höjda priser och begränsad tillgång från alla håll. El, drivmedel, foder till våra djur med mera.

Mat har vi genom alla tider samlat oss kring för sällskap, överlevnad och välbefinnade, och brist på den kan skapa oerhörda konsekvenser. Matråvaror och energi har aldrig varit så mycket på tapeten som nu. Men än så länge finns den där på hyllan i affären, och vi gör så gott vi kan för att den alltid ska göra det.

Det kan vara en utmaning att ge den där kossan som inte märks och alltid bara levererar en liten extra näve kraftfoder och uppmuntrande ord för att vilja fortsätta. Vi kan inte ta det för givet.

Vi är en del av en generation av unga lantbrukare som ser, förstår och vill fortsätta producera. Så konsumenter och ledare, vi hoppas att ni också kan se, förstå och vill ge förutsättningar för att vi ska kunna göra det vi gör bäst – backstage.

Med vänliga hälsningar, framtidens lantbrukare och producenter

//

Erika Henriksson, ordförande, LRF Ungdomen Sydost

Evelina Gustafsson, ordförande LRF Ungdomen Jönköping