Det ska LRF Syd arbeta med 2024

odlingslandskap i januari

Nu har våra tre regionstyrelser, representanter för ungdomsstyrelserna och hela personalen suttit ner för att diskutera vad LRF Syd ska arbeta med nästa år. Regionchef Maria Lindsäth sammanfattar.