Dumpat matavfall längs vägarna kan sprida afrikansk svinpest

konserv, utländsk, ute i naturen
Dumpade matrester som sprids längs vägarna kan ge upphov till smittspridning.

Som en följd av utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland har mycket fokus riktats mot landets avfallsanläggningar. Nu larmar bönder och myndighetspersonal i Västsverige om en annan allvarlig riskfaktor för smittspridning – matrester som dumpas längs vägarna av utlandsregistrerade fordon från de länder där det finns afrikansk svinpest.

I samband med att många privatägda rastplatser infört avgifter för lastbilar som stannar över natt har det de senaste åren inkommit rapporter om utlandsregistrerade fordon som olovligt stannar på de driftvändplatser som är avsedda för utryckningsfordon och Trafikverkets servicefordon. I samband med de olovliga stoppen larmas det nu om att det slängs matavfall. Avfall som ofta härstammar från andra länder där afrikansk svinpest är mer utbrett.  

En ofrivillig åtel 

Knut Olsson, lantbrukare med mark i anslutning till E6:an och en av ovan nämnda vändplatser, uttrycker en stor oro och frustration över situationen.  

- Vi har gång på gång uppmärksammat hur utlandsregistrerade lastbilar stannar vid vändplatserna och dumpar allt möjligt skräp. Bland annat matrester i form fläskprodukter, ofta från länder där det finns afrikansk svinpest. Det blir som en ofrivillig åtel och innebär en enorm risk för spridningen av afrikansk svinpest även i våra delar av landet. Något som skulle ge enorma konsekvenser, inte bara för grisbönder men även för skogsbruk, växtodling och inte minst för gemene man och allemansrätten, säger Knut. 

Lösningar på lång och kort sikt 

Timo Rönni, projektledare underhåll Trafikverket distrikt väst, bekräftar att problemet existerar och betonar även han allvaret av situationen.  

- Vi är medvetna om problemet och håller med om att det är ett enormt allvarligt. På kort sikt ser vi att den bästa lösningen är större polisnärvaro och att fler bötfälls men på längre sikt så måste det byggas fler rastplatser där tung trafik kan stå under kontrollerade former, säger Timo.  

Han understryker även att problemet inte stannar vid de olovliga stoppen vid driftvändplatserna längs de västsvenska vägarna. 

- De regelrätta rastplatserna vi har idag är inte heller anpassade för den tunga trafiken i nuläget och även om E6:an är extra utsatt ser vi att problematiken förekommer i hela Sverige. Dels sett till avfall och risken för spridning av Afrikansk Svinpest men även att rastplatser och pendlingsparkeringar kommit att bli en plats för ljusskygga aktiviteter som smuggling och olovlig omlastning, fortsätter Timo.  

Ett brådskande problem 

Hans-Ola Olsson, kommungruppsordförande LRF Tanum välkomnar åtgärdsförslagen men ställer sig samtidigt kritisk till att man låtit problemet gå så långt.  

- Vi är eniga med Trafikverket om att fler borde bötfällas som en åtgärd, samtidigt behöver vi få till mer bestående lösningarna omgående. Problemet har funnits ett bra tag och att sätta upp varningsskyltar vid landsgränser och vägar har uppenbarligen inte gett tillräckligt stor effekt. Om man inte tar tag i det snart tror jag inte frågan är om, utan snarare när afrikansk svinpest kommer spridas i en annan del av landet. 


Pontus Widell
regional kommunikatör LRF Väst
pontus.widell@lrf.se  
010-184 26 28