Eftervalrörelsens kranka blekhet

Johan Nyman

Johan Nyman, ledamot i regionstyrelsen, reflekterar över EU-valet.

"Av alla sporter i världen är det politiken som jag gillar bäst"
– Winston Churchill 

Nu har vi precis kommit ut ur en valrörelse och med ens drabbas vi av ett slags baksmälla. Blev det som vi ville? Inte sällan blev det oftast som de andra ville och vi börjar direkt att bereda oss på nästa val. Men då har vi glömt att matchen bara har börjat. Oavsett utgången av ett val kan och ska vi alltid påverka, det är så en demokrati fungerar. 

Politik ska utgå från viljan att hjälpa sin omgivning, sitt land och världen att bli bättre. En större tillfredsställelse står knappast att finna och borde vara ett incitament gott nog även för den värste diktator. I syftet att skapa en bättre värld kommer vi prövas och tvingas till uppoffringar eftersom det som verkligen betyder något aldrig kommer att vara gratis, inte heller kommer det att gå fort.

Vi i de gröna näringarna är vana att arbeta långsiktigt med investeringar och strategier för kanske ett par generationer framåt. Låt oss därför i alla avseenden bygga förtroende och relationer utifrån det så att beslutsfattare och politiker sår det vi vill att generationerna efter oss ska skörda. Vi är den hållbara grund som framtiden ska byggas på. Lycka till i det viktiga arbetet!

Och om det är till hjälp så se politiken som en sport, det kan sannerligen underlätta.

Johan Nyman