”En idealisk kontext för att visa studenterna hur företagen fungerar”

Handelsstudenter på gårdsbesök

Studenter från Internationella handelshögskolan vid Jönköping University har varit ute på studiebesök på tre gårdar utanför Habo; Stora Hallebo, Waldemarssons och Söderlinds ekologiska grönsaker.

Jönköping International Business School, JIBS, har ett internationellt gott rykte bland handelshögskolor och attraherar studenter från hela världen. Till kandidatprogrammet Sustainable Enterprise Development har det kommit studenter från i princip alla kontinenter, och studierna går ut på att utbilda ledare som kan initiera och hantera förändringsprocesser inom organisationer. Målet är att främja entreprenöriellt tänkande inriktat på hållbarhet, för att till exempel kunna arbeta med hållbarhetsomställning av verksamheter inom ramen för verksamhetens egna förutsättningar. 

Tidigare har man mest besökt och arbetat med tjänsteföretag eller tillverkningsindustri, men läraren och forskaren Marcela Ramirez-Pasillas berättar att deras första besök på lantbruk verkligen gav mersmak.  

– Att besöka ett lantbruk blir en idealisk kontext för att visa studenterna hur företagen fungerar, säger hon.  

Ett lantbruksföretag är ju en komplex organisation, ofta med flera i familjen engagerade och med vissa fasta förutsättningar utifrån själva gårdens beskaffenhet. Där får studenterna se utmaningar och begränsningar i att bedriva ett lönsamt och hållbart företag men även möjligheter och upparbetade samverkansformer som kanske inte förekommer hos de stora företagen. Hon nämnde särskilt samarbetet mellan Waldemarssons och Söderlinds lantbruk för att dra nytta av spillvärme för att värma upp växthus. 

– Ett exempel på ett oerhört fint samarbete, säger Marcela Ramirez-Pasillas. 

Hon menar att studenterna fick en djupare förståelse för utmaningarna som finns om vi ska bli mer självförsörjande på mat och minska det negativa klimatavtrycket, och besöken gav studenterna en medvetenhet om de gröna näringarna som en potentiell uppdragsgivare efter en framtida examen. I och med den gröna omställningen kommer frågor som ekonomisk och social hållbarhet vara viktiga att ta i beaktande. Marcela poängterar hur viktiga lantbruken är för landsbygden, på flera sätt än som enbart företag, och diskuterar bland annat möjligheten att koppla ihop verksamheterna mer med civilsamhället.  

Hon och hennes kollegor har redan börjat planera för fler liknande besök, även i andra kurser och program, och kanske också möjligheter att få in praktiktillfällen för studenterna.  

– Jag vill att mina studenter ska bli skitiga om händerna, säger Marcela Ramirez-Pasillas.