En regionstämma fylld av framtidstro och positivitet

LRF Norrbottens regionstämma 2023

Årets tema för LRF Norrbottens regionstämma i Luleå var ”Fler ser jordbruket och skogsbruket som en framtidsbransch”. Ett tema som blev en röd tråd under dagen och avspeglade sig i så väl unga pristagare som stämmotalare. Två motioner beslutades att skickas vidare till riksförbundsstämman.

LRF Norrbottens regionstämma 2023 hölls på Nordkalotten Hotell och Konferens i Luleå den 16 mars. Årets tema byggde på att allt fler ser positivt och känner framtidstro för att de gröna näringarna är en växande näring i både Norrbotten som i resten av Sverige, trots inflation och höjda bränslepriser. 
Detta var även något Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbottens regionstyrelse inledde med i sitt stämmotal. 

– Matproduktionen och skogsnäringen jämförs ofta med sådant som inte är livsnödvändigt, men livsnödvändigt är just vad det är. Vi har sett kostnadsökningar i det mesta, både bränsle, el och även insatsvaror. Men om bonden ska få lönsamhet så måste maten få kosta. Framtiden är grön hälsar en positiv realist, och med de orden förklarade Jenny stämman öppnad. 

Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomens riksförbundssstyrelse
Elisabeth Hidén, ordförande LRF Ungdomens riksförbundssstyrelse gästade stämman.

Gäster på stämman
På stämmans tema talade Elisabeth Hidén, ordförande i LRF Ungdomens riksförbundsstyrelse, om ungas perspektiv på skog- och lantbruket samt hur lantbrukets utveckling i Sverige sett ut under senaste seklet. Genomsnittsbonden idag är 58 år gammal och vi behöver få in nya unga lantbrukare i branschen. Hon berättade även hur LRF Ungdomen arbetar med ägaskiftesfrågan och vilka barriärer som finns.

– Vi har höga trösklar att kliva över och vi måste hitta en balans mellan bättre förutsättningar och intresse. Vi kommer behöva producera mer mat i framtiden, sade Elisabeth.  

Beatrice Ramnerö från LRFs riksförbundsstyrelse och även ledamot i LRF Norrbottens regionstyrelse var även inbjuden som stämmotalare och pratade om varför skog- och jordbruket är en framtidsbransch. 

– Det är avgörande för Sverige med ett aktivt skogs- och jordbruk. Fler måste förstå att detta är en näring att räkna med i framtiden, speciellt politiker och beslutsfattare, sade Beatrice och talade även om att vi befinner oss i en omvärld av förändringar.

Hon menade att klimatförändringarna redan är här men att det också kan vara något som bidrar till bättre odlingsförutsättningar. Hon skickade med några budskap om varför skogs- och jordbruket är en framtidsbransch. Skogs- och lantbrukare bidrar till att producera förnybar energi, försörjningstrygghet, förnybar råvara, lagring av koldioxid i klimatomställningen samt bidrar till biologisk mångfald.

LRF Norrbottens regionstämma 2023
Beatrice Ramnerö, LRFs riksförbundsstyrelse och ledamot i LRF Norrbottens regionstyrelse var även stämmotalare.

Två motioner vidare
Regionstämman beslutade skicka två motioner vidare till riksförbundsstämman som kommer hållas under våren. Den första motionen handlade om hur LRF bör arbeta för fler ägarskiften för att stimulera produktionsökningen av svenska livsmedel från norra Sverige samt i skogs- och mellanbygd. Den andra motionen handlade om skador på skog och mark som orsakats av bäver och bäverdammar, ett problem som aktualiserats den senaste tiden. Läs mer här.

Jenny omvald till ordförande
Jenny Karlsson, Granån fick fortsatt förtroende som ordförande i LRF Norrbottens regionstyrelse. Även regionstyrelsens ledamöter Rolf Hjärtberg, Lovikka, Josefin Lundberg, Svensbyn och Beatrice Ramnerö, Lillkorsträsk omvaldes. Övriga i styrelsen som har ett år kvar av sin mandatperiod, är Sven Danell, Nikkala och Lisa Nilsson, Kukkola.

Victor Lundbäck och Lowa Göransdotter blev årets gröna företagare.
Victor Lundbäck och Lowa Göransdotter blev årets gröna företagare.

De fick årets gröna företagarpris
På stämman delades ett antal utmärkelser ut i vanlig ordning. Mjölkgården Glimma Mjölk AB i Pålänge, Kalix, fick LRF Norrbottens och Swedbanks gröna företagarpris 2023 på 10 000 kronor. Mjölkgården drivs av det 31-åriga unga paret Victor Lundbäck och Lowa Göransdotter som bägge flyttat hit från Småland. Paret ser möjligheter och potential med Norrbotten som många andra inte ser. Lantbruket är i ständig utveckling och växer snabbt, liksom deras familj med tre små barn. Paret har en positiv syn på lantbruket och framtidsplanerna på att utveckla verksamheten är många. Norrbotten behöver företag som Glimma Mjölk som kan och vill producera större volymer för att tillgodose konsumenternas efterfrågan på mat.  Läs mer här.

Gunnar Liljebäck och Per-Erik Olofsson i LRFs lokalavdelning och kommungrupp Överkalix
Gunnar Liljebäck och Per-Erik Olofsson i LRFs lokalavdelning och kommungrupp Överkalix

Aktivitetspriset
Årets aktivitetspris för 2022 års verksamhet inom LRF Norrbotten tilldelades Överkalix lokalavdelning och kommungrupp som efter många års planerande lyckades samarrangera en skogsmässa för familjeskogsbruket i Överkalix under sommaren. Mässan blev en riktig succé och kommer numera bli en återkommande aktivitet i kommunen. Gunnar Liljebäck och Per-Erik Olofsson i LRFs lokalavdelning och kommungrupp Överkalix mottog utmärkelsen och aktivitetspriset på 2 500 kronor.

Hulda Wirsén
Hulda Wirsén

Silvernålar
LRFs hedersutmärkelse Silvernålen delas årligen ut till personer som lokalt eller regionalt lagt ned ett omfattande och osjälviskt arbete i LRFs tjänst och därigenom gagnat de gröna näringarna. I år tilldelades Silvernålen till Hulda Wirsén, Svartbyn och Erik Johansson, Lillkorsträsk.

Erik Johansson
Erik Johansson