Glimma Mjölk, Pålänge fick årets gröna företagarpris 2023

Glimma Mjölk Victor Lundbäck och Lowa Göransdotter
Lowa Göransdotter och Victor Lundbäck tillsammans med barnen Ylva, 3, Torsten, 3 månader och Björn, 2.

Mjölkgården Glimma Mjölk i Pålänge, Kalix, fick LRF Norrbottens och Swedbanks gröna företagarpris 2023. Utmärkelsen på 10 000 kronor delades ut på LRF Norrbottens regionstämma den 16 mars.

– Det här känns jättekul och hedrande, säger Victor Lundbäck som tillsammans med frun Lowa Göransdotter driver gården.
Det 31-åriga unga paret är båda uppvuxna på lantbruk i Småland. 2014 flyttade Victor upp till Norrbotten för att starta lantbruk i Pålänge på den gård som Victors farbror då arrenderade ut. Strax därefter flyttade även Lowa upp. Paret såg möjligheter och potential med Norrbotten som många andra inte ser, trots de långa avstånden.
–  Här uppe finns det gott om mark som behöver brukas. Det är även större åkrar och mindre sten i marken i jämförelse med Småland. Ur den aspekten är det enklare att starta och driva lantbruk här, säger Victor.

Kalvar
Några av kalvarna på gården.

Från 40 till 110 kor på kort tid
Paret har idag köpt till en egen gård och utökat djurantalet från 40 till 110 mjölkkor. Båda ladugårdarna har renoverats och korna mjölkas i en så kallad mjölkgrop. Utöver mjölkkor så finns även några hereforddjur för avel på gården.  Detta är dock än så länge endast en hobbyverksamhet.  
– Vi försöker hela tiden att utveckla lantbruket och det står aldrig still. Detsamma gäller med vår familj, tillägger Lowa och syftar på deras tre små barn Ylva, 3, Björn, 2 samt det senaste tillskottet Torsten som bara är 3 månader gammal.

Victor Lunbäck och Torsten Lundbäck
Victor med sin yngsta son Torsten, endast 3 månader gammal.

Djurvälfärd och mjölkrekord
Utöver paret så finns i dag tre anställda på lantbruket. Lowa som just nu är föräldraledig arbetar annars 50% på gården och har en halvtidstjänst som veterinär på Växa Sverige. Att ha veterinärkompetens direkt på gården är såklart en stor förmån och något som gynnar djurens välfärd.   
– Det är en stor fördel att vara både veterinär och lantbrukare. Vi kan arbeta förebyggande med djuren och ha ett systematiskt tankesätt kring djurskötsel för att undvika att korna blir sjuka, säger Lowa. 

På gården brukas totalt 300 hektar åkermark, 50 hektar betesmark och 110 hektar skog och man odlar vall och helsäd med korn och ärtor. Förra året blev ett bra år för Glimma mjölk mycket tack vare att man några år tidigare investerat i fyra plansilofack. På så vis slapp man de ökade kostnaderna för plasten vid rundbalning. Fodret blev dessutom bättre och korna producerade rekord mycket mjölk. 

Lowa Göransdotter med sonen Björn.
Lowa med äldsta sonen Björn, 2 år.

Lantbruket är en framtidsbransch
Både Victor och Lowa har en positiv syn på lantbruket och ser en framtid i branschen. Deras nästa steg är att köpa mer mark och bygga ut den ena ladugården ytterligare för att kunna utöka verksamheten till 180 kor. Paret har även funderat kring gårdens elförsörjning och har redan en eldriven minilastare. Men många fler idéer finns.
– Att kunna mjölka fler kor på samma energiförbrukning till exempel genom att effektivisera mjölkkylningen och kanske så småningom kunna investera i en biogasanläggning är något vi funderar på i framtiden, berättar Lowa.

Det unga paret är ett bevis på att det går att starta ett lönsamt lantbruk på väldigt kort tid.
– Det går att tjäna pengar på lantbruk, men det måste finnas en respekt för att resan dit kan bli tuff. Man behöver ha en positiv inställning och våga ändra på saker som inte fungerar, avslutar Victor.

Glimma Mjölk Victor Lundbäck och Lowa Göransdotter
Hela familjen Lundbäck/Göransdotter på verandan till huvudbyggnaden.

Positiv syn på lantbruket och ser en framtid i branschen
Företaget mottar priset på 10 000 kronor med följande motivering: Glimma Mjölk AB har på kort tid gått från 40 till 110 kor med god mjölkproduktion. Gården drivs av det 31-åriga unga paret Victor Lundbäck och Lowa Göransdotter som bägge flyttat hit från Småland. Paret ser möjligheter och potential med Norrbotten som många andra inte ser. Lantbruket är i ständig utveckling och växer snabbt, liksom deras familj med tre små barn. Paret har en positiv syn på lantbruket och framtidsplanerna på att utveckla verksamheten är många. Norrbotten behöver företag som Glimma Mjölk som kan och vill producera större volymer för att tillgodose konsumenternas efterfrågan på mat. Länet behöver likväl drivna företagare som Victor och Lowa som har en positiv syn på lantbruket och ser en framtid i branschen. Det unga paret är ett bevis på att det går att starta ett lönsamt lantbruk på kort tid.

Glimma Mjölk Victor Lundbäck med barnen
Victor tillsammans med barnen på gården.