En regionstämma i framtidsanda trots tuffa tider

Lars Ahlin inleder stämman
Lars Ahlin, ordförande LRF Jämtland inleder med sitt stämmotal.

Årets tema för LRF Jämtlands regionsstämma i Östersund var ”Fler ser jordbruket och skogsbruket som en framtidsbransch, ett tema som pekar på den positivism som finns inom branschen trots tuffa tider. Tre motioner bifölls varav en valdes att skickas vidare till LRF:s Riksförbundsstämma som hålls senare i vår. 

LRF Jämtlands regionsstämma 2023 hölls på Frösö Park Hotell utanför Östersund den 21 mars. Årets stämma lade sin tyngdpunkt vid framtidstron för de gröna näringarna, vilket präglar såväl Jämtland som i övriga landet trots inflation och höjda bränslepriser.

Lars Ahlin, ordförande LRF Jämtland, inleder stämman med en tyst stund för våra medmänniskor i Ukraina. Efter ännu ett år av krig i Europa så är det tydligt hur viktigt det är att värna ledarskap, samarbete och demokrati. 
 – Vi är inne i oroliga tider, även om oron har blivit vardag. Vi har idag det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskriget på grund av Rysslands krig mot Ukraina. Verkligheten för dem är olidligt svår, vilket får våra egna problem att verka små. Men våra utmaningar ska också hanteras, vilket bäst görs genom ett fortsatt arbete med ledarskap, samarbete och vår demokrati. 

Linda Björklund, sekreterare, Karin Stjerna, ordförande och Peter Jansson, vice ordförande.
Linda Björklund, sekreterare, Karin Stjerna, ordförande och Peter Jansson, vice ordförande.

Ledarskap handlar såväl om politiskt ledarskap där LRF ska våga ställa krav på våra förtroendevalda politiker, men också det egna ledarskapet där vi tar ansvar i klimatomställningen och den svenska självförsörjningen. Det handlar om sunt bondförnuft – vi behöver mat på bordet från jordbruket, och hållbara material från skogsbruket.

Samarbete knyter människor närmre och ska värnas, särskilt i tider av oroligheter. EU är ett lysande exempel på samarbete som enat Europa, och trots att det finns olikheter och oenigheter på vissa områden knyter det länderna närmare varandra. Likaså stärks nu det nordiska samarbetet, och är idag starkare än någonsin redan innan vi klivit in i Nato. Vi på LRF ska också värna samarbete i vår egen organisation, och särskilt främja samarbeta med parter som har samma mål som vi. Vi ska bli bättre på att sträcka ut en hand till andra som också vill ta ansvar.

Att kroka arm med andra som vill ta ansvar och stå upp för gemensamma värden är också vad vi ser i Ukraina just nu. Bakom det ukrainska folket står hela Europa, och Ukrainas folk driver idag kriget för demokratin för oss alla, med våra vapen och vårt stöd i ryggen. Att stå upp för demokratin är vår viktigaste gärning för framtida generationer. Arbetet med att värna demokratin görs också här i gräsrotsrörelsen LRF, genom att vara här och genom att ta ställning till remissen om Framtidens folkrörelse. Genom vårt demokratiska hantverk formar vi vårt LRF till den organisationen vi vill ha, avslutade Lars Ahlin i sitt stämmotal. 

Anna Olofsson-Frestadius, VD på Torsta AB
Anna Olofsson-Frestadius, VD på Torsta AB

Gäster på stämman
Till stämman var Anna Olofsson-Frestadius, VD på Torsta AB, inbjuden. Anna pratade om framtidstro och meningen med Torsta AB som startades 2012 och är ett samarbete mellan näringslivet, regionen och LRF. Torsta bedriver både gårdsbutik, restaurang, lantbruksgymnasium, elevhem, skogsentreprenad och landsbygsutvecklingsenhet som alla hänger ihop i ett organisatoriskt kretslopp med syftet att ligga i framkant för regional utveckling och för att leverera en högkvalitativ lantbruksutbildning.

 – Lantbruk ska vara långsiktigt, konstant och hållbart. Fler och fler elever väljer att söka till naturbruksgymnasium i hela landet, och allt fler elever som söker har inte en tidigare bakgrund inom de gröna näringarna. Dessa elever är dessutom oerhört attraktiva på arbetsmarknaden. Det är inte en trend, det är en långsiktig och hållbar utveckling, sade Anna Olofsson-Frestadius.

Att söktrycket på våra lantbruksgymnasier ökar beror på att den offentliga debatten om landsbygd har förbättrats. Landsbygden har länge varit en ickefråga eftersom vi har en urban norm i Sverige, men det sker en förflyttning i allmänhetens attityd. Det går inte längre att exkludera landsbygd i politiska strategidokument eller att uttala sig landsbygdsfientligt i TV utan att mötas av kritik. Det är ett resultat av det arbete som bland annat LRF gör och vi ska fortsätta att påverka debatten och flytta det urbana perspektivet. Vi behövs för att visa andra bilder i verklighetsbeskrivningen för vi har andra glasögon.

Hästar i vinterlandskap i Skellefteå-trakten, Västerbotten

En motioner vidare
Under stämman behandlades fem motioner, två på temat häst som belyste behovet om förenklade regler för enmansföretagare, samt hur hästens roll ska se ut i den gröna omställningen. De andra motionerna berör fjällnära skog, risken med riskkapitalistiska investeringar i skog och slutligen utformningen av det nationella mjölkstödet. Läs mer om motionerna här.

Emelie Olsson och Ellika Nilsson.
Emelie Olsson och Ellika Nilsson.

Lars omvald till ordförande
Lars Alin, Åkeräng, fick fortsatt förtroende som ordförande i LRF Jämtlands regionstyrelse. Även Richard Åström, Sveg, omvaldes till ytterligare en mandatperiod på två år. Nyvalda till styrelsen är Emelie Olsson, Frostviken och Ellika Nilsson, Ljusnedal. Lär känna Emelie och Ellika här.

Övriga ledamöter som har ett år kvar i styrelsen är Nils Björid, Frösön, Malin Karlsson, Ås, Johan Vikström, Gällö. Andreas Zetterström, Stugun, valdes in som adjungerad ledamot som representant från LRF Ungdomen Jämtland.

Monica Jacobsson från Kyrkås lokalavdelning mottog priset Årets lokalavdelning 2023
Monica Jacobsson från Kyrkås lokalavdelning mottog priset Årets lokalavdelning 2023

Årets lokalavdelning
Under stämman delade regionstyrelsen ut utmärkelsen Årets lokalavdelning med ett pris på 2 500 kr. Utmärkelsen gick i år till Kyrkås lokalavdelning, med följande motivering:

”Kyrkås lokalavdelning är den lilla avdelningen med det stora hjärtat. Att samverka med andra aktörer är utvecklande och lärorikt, avdelningen samarbetar nära med Studieförbundet Vuxenskolan och Länsstyrelsen. Sedan ett par år tillbaka arbetar lokalavdelningen även aktivt med integration och mångfaldsfrågor genom ett samarbete med Östersunds kommun.

Det digitala forumet är också något avdelningen valt att utveckla, främst kopplat till styrelsearbetet och i och med denna utveckling har nya möjligheter till engagemang i folkrörelsen öppnats. Oavsett om man bor i byn året runt eller om man växelbor i Paris och Brynje ska det vara meningsfullt, enkelt och roligt att vara med i LRF och det stämmer verkligen in på Kyrkås lokalavdelning!”