En regionstämma med hopp och framtid i sikte

LRF Västernorrlands regionsstämma 2023
Gunilla Kjellsson fick nytt förtroende som ordförande i regionstyrelsen.

Årets tema för LRF Västernorrlands regionstämma i Härnösand var ”Fler ser jordbruket och skogsbruket som en framtidsbransch. Ett tema som blev en röd tråd under dagen och avspeglade sig i både stämmotal och unga nyvalda ledamöter.

LRF Västernorrlands regionstämma 2023 hölls på Parkaden i Härnösand den 23 mars och totalt fanns 48 ombud representerade. Årets tema byggde på att allt fler ser positivt och känner framtidstro för att de gröna näringarna är en växande näring i Västernorrland som i resten av Sverige, trots inflation och höjda bränslepriser.

Detta var något som Gunilla Kjellsson, ordförande LRF Västernorrlands regionstyrelse lyfte i sitt inledande stämmotal på stämman.
– Jag är glad att vi äntligen får träffas igen efter pandemin. Ni som är här är förtroendevalda precis som mig. Oavsett om ni sitter i en lokalavdelning, kommungrupp eller ungdomen så är ni lika viktiga. I år har det varit svårt att hitta de rätta orden och det handlar inte om att lantbruket och skogsbruket har en framtid. Det har att göra med alla andra motrörelser som skriker så högt. Dagens tema framtidsbransch handlar inte om att vi ska äta insekter och gräs. Det handlar om det svenska lantbruket och dess sektorer, sade Gunilla och visade upp klipp och citat från olika media.

– Som ni vet kommer befolkningen att öka med upp emot 40% fram till 2050 och det är hissnande siffror. Detta gör att vi även måste öka vår livsmedelsproduktion. Ni i denna bransch kommer därför att vara livsnödvändiga. Ni ska göra det ni vet bäst och ni ska komma ihåg att de som skriker högt med problemställningar kring jord- och skogsbruk är få. Det är desto fler som är av annan åsikt. Luta er mot det, avslutade Gunilla.

Martin Moreaus
Martin Moreaus, LRF Riksförbundsstyrelse gästade stämman.

Gäster på stämman
Stämman gästades av Martin Moreaus, LRF Riksförbundsstyrelse som talade om det svenska lantbrukets framtid.

– Det är klart att vår framtid är ljus men den kommer vara tuff. Omvärlden har vaknat till liv och insett att det finns bra mat att äta. Alla lantbruk i hela världen har fått känna på de ökade kostnaderna kring bränsle, el och insatsvaror. Men jord- och skogsbruket befinner sig trots allt i en bransch som funnits i ca 5000 år och så jag är helt övertygad om att vi även kommer klara detta, sade Martin Moreaus.

Han talade även om den livsmedelsstrategi som tagits fram, mycket tack vare LRF. Men att den inte blev så spetsig som man önskat. Nu vill man se över livsmedelsstrategin och ändra på det genom att navigera och komplettera med LRFs ståndpunkter.
– Hur ska vi ställa oss i en balansgång mellan politik och matproduktion? Hur ska vi formulera och positionera oss i en livsmedelsstrategi som faktiskt är konkret och inte bara floskler? Jag tror att vi inom branschen kan göra mycket framgent genom att hjälpa regeringen att få till en bra livsmedelsstrategi, sade Martin och menade att livsmedelssektorn måste vara prioriterad precis som sjukvård och försvar. Samt att LRF är viktig i det civila försvaret genom att sprida information om hur det ser ut på gårdsnivå samt ta problematik och regelkrångel på en högre nivå.

LRF Västernorrlands regionstämma 2023
Fullmäktige på stämman diskuterar motioner.

Två motion vidare till riksförbundsstämman
Sex motioner behandlades på stämman varav två beslutades att skickas vidare till riksförbundsstämman som kommer hållas under våren. Den ena handlade om en bättre myndighetsutövning i skogsbruket och om vikten av att få en samsyn och en dialog mellan skogsägare och myndigheter vid fältgranskningar. Den andra hade regionstyrelsen själva skrivit och handlade om hur vi bäst ska nå effekt på stämmobesluten tillsammans med politikens och myndigheters negativa påverkan som ständigt kräver åtgärder. Läs mer här.

Amanda Andersson och Christoffer Lindahl valdes in i styrelsen.
Amanda Andersson och Christoffer Lindahl valdes in i styrelsen.

Nya ansikten i styrelsen
Totalt valdes sju ordinarie ledamöter till styrelsen. Peter Sundström, Härnösand (vice ordförande), Emma Hägglund, Nyland och Karolina Westlund, Sundsvall avsade sig omval och ersattes av Amanda Andersson, Sidensjö och Christoffer Lindahl, Ånge. Läs mer om de nya i styrelsen här.

Björn Olsson, Arnäsvall, valdes om på två år. Övriga med ett år kvar i styrelsen är Bengt Granqvist, Sundsvall, vice ordförande, Rolf Johansson, Njurunda, Gustav Sahlin, Torpshammar och Gunilla Kjellsson, Sidensjö. Gunilla fick fortsatt förtroende som ordförande i LRF Västernorrlands regionstyrelse för nionde året i rad.

Fredrik Birging
Fredrik Birging blev årets journalist.

Han blev årets journalist
På stämman delades ett antal utmärkelser ut i vanlig ordning. Fredrik Birging, livereporter och programledare på Sveriges Radio P4 Västernorrland fick utmärkelsen årets journalist. LRF Västernorrlands motivering till utmärkelsen var: Att för länets medborgare genom etern beskriva lantbruk, djurhållning, priser eller växtlighetens behov, kan vara kruxigt och behöver förberedas. En reporter skall på kort stund både få inslaget och ämnet intressant för lyssnaren men framför allt få den intervjuade att känna trygghet i kommunikationen. Att veta att reportern hen möter på gården inte är någon som förknippas med skjutjärnsjournalistik bygger förtroende på bästa sätt. Därför är Fredrik Birging en värdig mottagare av utmärkelsen Årets Journalist 2023. Läs mer om Fredrik här.

Märta Åslund blev årets ungdom
Märta Åslund blev årets ungdom

Årets ungdom
Utmärkelsen Årets ungdom delades i vanlig ordning ut av LRF Västernorrland tillsammans med LRF Ungdomen Västernorrland. I år blev det Märta Åslund, Undrom som fick utmärkelsen. Lastbilsmekanikern som helst av allt ville bli bonde. Märta är tjejen som förstod att det är viktigt att kunna fixa sina egna maskiner även som mjölkproducent. Under tiden som anställd med en bullrande vardag då jobbet handlade om att krossa berg, planerade hon sin framtid med kor. Sedan hösten 2022 är Märta numera bonde i Grillom på heltid.

Stig Tjernberg
Stig Tjernberg fick årets miljöpris.

Miljöpriset
Årets miljöpris på 5000 kr som utdelas av LRF Västernorrland tillsammans med Länsförsäkringar gick till Stig Tjernberg. Stig är företagaren som tidigt förstod värdet av att berätta om den klimat- och miljönytta som svensk livsmedelsproduktion bidrar med. 2016 gjorde han gårdens första klimatberäkning och idag har han investerat i sol-el med egen lagring. Som helt självförsörjande till sin genomgående fossilfria turismsatsning med boendestugor är han bygdens nytänkare. Stig valde att skänka hela summan till välgörenhetsorganisationen We Effect på stämman.

Monica Lundgren, Junsele.
Årets lokalavdelning blev Övre Ådalen. Monica Lundgren, Junsele, mottog utmärkelsen.

Övriga utmärkelser
Årets lokalavdelning 2023 tilldelades Övre Ådalen som genom sin samverkan med övriga i lokalsamhället och andra aktörer samt med nya idéer bidragit till att det blir meningsfullt, enkelt och roligt att vara med i LRF. Monica Lundgren, Junsele, i Övre Ådalens lokalavdelning mottog utmärkelsen.

LRFs hedersutmärkelse Silvernålen delas årligen ut till personer som lokalt eller regionalt lagt ned ett omfattande och osjälviskt arbete i LRFs tjänst och därigenom gagnat de gröna näringarna. I år tilldelades Silvernålen Peter Sundström, Härnösand, Örjan Rudin, Liden, Johan Andersson, Resele och Birgit Andersson, Örnsköldsvik.

Silvernålar

LRF Västernorrlands regionstämma 2023

Johan Andersson

LRF Västernorrlands regionstämma 2023

Peter Sundström

LRF Västernorrlands regionstämma 2023

Örjan Rudin

Birgit Andersson

Birgit Andersson