Enskilda markägare riskerar att hamna i kläm

Det är helt nödvändigt med rimlighet mellan brukanderätt och naturhänsyn, både för det enskilda företagandet och för att inspirera till att utveckla/värna biologisk mångfald. Det menar LRF som den 14 december höll ett möte i Grythyttan för skogsägande medlemmar i hela Örebro län kring artskyddsfrågan i skogsbruket.

Grythyttans lokalavdelning var initiativtagare till mötet. De hörde av sig till regionstyrelsen i Örebro län om att de ville arrangera möten för skogsägare, och regionen tog det vidare till ett gemensamt arrangemang.   

Bra diskussioner

Erik Sandberg, vice ordförande i LRF Örebro och Anna Åman, sakkunnig skog och vilt i LRF deltog i träffen.  

Frida Wästling, jurist på Ludvig & Co, föredrog om rättsläget och hur det påverkar skogsbruket. Hon fokuserade särskilt på markägarens utredningsansvar, restriktioner, myndighetsbeslut, dispenser, överklaganden och möjligheter till ersättning.

Cirka 30 personer trotsade snöovädret denna kväll och bidrog till bra diskussioner.

- Det var ett bra möte. Man kan konstatera att det råder ett oklart rättsläge och att vi lever med ovisshet i olika typer av fall, men även när det gäller tolkningar från skogsstyrelser, länsstyrelser och domstolar. Enskilda markägare riskerar att hamna i kläm. LRF beskrev på mötet det förslag till modell om frivillighet vid formellt skydd av skog – det måste vara möjligt för enskilda markägare att tacka nej till ett avtal. Det finns flera former att ta hänsyn till på frivillig väg eller med ersättning och avtal om man vill det, säger Anna Åman.

"Viktigt att jobba vidare med dessa frågor"

Erik Sandberg instämmer i att det var ett bra möte.

- Trots vädret var det bra uppslutning och det visar att det är viktigt att jobba vidare med dessa frågor. I samtal med länsstyrelsen behöver vi exempelvis lyfta en sådan sak som att en markägare utan vetskap träffat på en person som på uppdrag av länsstyrelsen varit ute för att inventera en viss art utan markägarens kännedom. Vi funderar på att göra en liknande träff även nästa år, men i en annan del av länet, säger han.

LRF Öst uppmuntrar också fler lokalavdelningar att ta initiativ till träffar och berätta om sina idéer.  Många av de lokala idéer och tankar som finns ute i lokalavdelningarna berör säkerligen fler medlemmar i andra delar av länet och är värda att sprida eller ordna samarrangemang kring.