Erik Sandberg föreslås ta över efter Per Willén

Erik Sandberg
Erik Sandberg. Foto: Åke Karlsson/Lantbruksbild

Erik Sandberg föreslås som ny regionordförande för LRF Örebro vid regionstämman den 16 mars. Han är i dag vice ordförande och har suttit i regionstyrelsen sedan tre år tillbaka som skog-och viltansvarig. Erik efterträder Per Willén som varit regionordförande sedan tolv år tillbaka.

- Det ska bli väldigt intressant och roligt! Jag har haft tid att vänja mig vid tanken att ta över då valberedningen varit tydlig länge och jag har fått en bra överlämning. Men det blir ett stort hål att fylla. Per är otroligt duktig och har gjort ett fantastiskt jobb, säger han.

Erik bor tillsammans med fru, två barn och en hund i Glanshammar utanför Örebro och gårdens huvudinriktning är växtodling. Hans största fritidsintresse är jakten som han ägnar mycket tid åt under höst och vinter. Sällskapsspel, utförsåkning och sport är också intressen som uppskattas av Erik. På önskelistan står ytterligare en hund.  

- Jag är uppvuxen här ute med lantbruket, men har gjort lite sidospår. Jag är utbildad ekonomiagronom, har jobbat ett år på SCB och nästan tio år på bank. Jag har jobbat i Skåne och i USA med lantbruk, säger han.

-  I USA var jag dräng på en med svenska mått stor växtodlingsgård, men där ett familjejordbruk. Det jag tar med mig från den tiden är främst att vi har olika förutsättningar i olika länder. Det finns mycket likheter, men också skillnader i utmaningar. Odling är odling, men det kan ske på väldigt olika sätt. Där jag var hade man låga skördar, men väldigt stora arealer, fortsätter han.

I regionstyrelsen är Erik i dag en av sex ledamöter. Sedan han klev in i regionstyrelsen har han arbetat kontinuerligt med viltfrågorna. Under det senaste året har det också blivit mycket arbete kring remissen framtidens folkrörelse. Byggnation på åkermark är också en het fråga, inte minst nu med Örebro kommuns planer på en ny terminal i Törsjö.

Som ny regionordförande kommer han att fortsätta arbeta för att förutsättningarna ska vara goda för att vara företagare inom de gröna näringarna. Långsiktighet i politiska beslut och näringarnas ekonomi är ständigt viktigt att arbeta med. Att fortsätta informera, stötta och bygga relationer med politiker och den nya landshövdingen ser han som något av det viktigaste framåt för LRF Örebro. Erik vill fortsätta knyta kontakter och skapa framtidstro för hela branschen.

Hur kommer ditt ledarskap att se ut som regionordförande?

- Jag tror mycket på lagarbete. Jag tror att människor växer med ansvar och att vi når framgång med en styrelse som drar tillsammans. Att alla är delaktiga, i styrelsen och i personalen. Att många syns och att alla bidrar med sin del, säger han.