Ersättningar till ett hållbart jordbruk

Vetefält på Östgötaslätten

Baltic Stewardship Initiative, BSI, är ett gemensamt projekt mellan WWF och lantbruksbranschen. Projektet som finansieras av landsbygdsprogrammet ska avslutas i början av 2024.

Baltic Stewardship Initiative lyfter fram framgångsrika exempel på jordbrukare som implementerar innovativa lösningar på sina egna gårdar för att främja ett Östersjövänligt och cirkulärt lantbruk.

Under vintern 2021/2022 anordnade BSI, tillsammans med LRF och Greppa Näringen, en serie webbinarier om ämnen som kombidammar, det ökande värdet av stallgödsel när priset på mineralgödselkväve stiger samt hur koljordbruk, fång- och mellangrödor bidrar till en minskad övergödning. 

LRF och Greppa Näringen deltog även i en digital filmfestival i januari 2023 där filmer om åtgärder för att minska övergödningen visades. 

Vi har tidigare samarbetat med BSI och nu när de erbjöd sig att finansiera en film för att höja anslutningsgraden till stöden, tackade både LRF och Greppa Näringen ja till erbjudandet.

Läs mer om projektet här.