Ett 20 tal medlemmar besökte Grums lokalavdelningsårsmöte

Årsmöte Grums lokalavelning

Under året har Grums lokalavdelning bland annat haft stort engagemang i frågan kring vägar och de bidrag som kommunen ger, de planerar även en studiecirkel kring dikningsföretag.

Grums har under året haft ett antal aktiviteter. Allt från att delta på tacksägelsesöndagen och prata om skörden till att ha samtal med kommunen i olika frågor som är viktiga för de gröna näringarna.  En fråga som engagerat under året var frågan kring vägar och de bidrag som kommunen ger, detta arbete kommer att fortsätta under 2023. Även vikten av underhåll av diken lyftes och kommungruppen planerar därför att köra i gång en studiecirkel kring dikningsföretag.

På årsmötet diskuterade också remissen kring framtidens folkrörelse, där Patrik Olsson föredrog förslaget och bjöd in till diskussion. Grums bestämde sig för att bjuda in till ett till möte där de kunde titta noggrannare på förslaget och besvara remissen. 

Medlemsrekryteringsfrågan lyftes och mötet diskuterade hur man kunde få fler att bli medlemmar i LRF och vikten av att LRF finns.  

Clara Hyltbäck
Regional kommunikatör
clara.hyltback@lrf.se