Ett steg i rätt riktning för att minska skador av vildsvin

Vildsvin

Regeringen har remitterat förslag om ändring i jaktlagstiftningen som innebär att drönare utrustad med kamera får användas för att söka efter vildsvin över mark med jordbruksgrödor eller yrkesmässig trädgårdsodling vid jakt och utökade möjligheter till skyddjakt efter vildsvin.

Förslagen bygger på framställningar som LRF har skickat till regeringen. LRFs förslag var att tillåta drönare för att söka efter vildsvin vid jakt över alla typer av mark. Drönare gör givetvis nytta över högväxande grödor, men det hade varit bra om de fick användas även över annan tät vegetation, till exempel vass. Drönare hade då också kunnat vara ett värdefullt hjälpmedel om vi skulle få ett nytt utbrott av Afrikansk svinpest.

Efter att trafikolyckor med vildsvin haft en nedåtgående trend under ett par år så har de ökat igen. Vid en jämförelse av antalet olyckor jan – maj 2024 och antal olyckor under samma period 2023 så har de ökat med 63 %. Det är en tydlig indikation på att stammen är på uppåtgående igen. Vi behöver därför alla tillgängliga hjälpmedel för att effektivisera jakten på ett vilt som är erkänt svårjagat.

Det är positivt att regeringen vill hänga med i den tekniska utvecklingen och tillåta nya, tekniska hjälpmedel som kan vara till hjälp för jägaren, samtidigt som de uppfyller kraven på jaktetik. En drönare som används i syfte att söka efter vildsvin kommer att flygas på en sådan höjd att en eventuell störning av viltet kommer att vara väldigt begränsad.

Det framgår också av förslaget att drönaren ska användas så att den i så liten utsträckning som möjligt ska stör viltet genom ljud och ljus. Sverige har en välutbildad jägarkår som utan tvekan kommer att hantera detta nya hjälpmedel förnuftigt och inom ramen för hur det är tillåtet att användas i det här syftet.

Även LRFs förslag om utökad skyddsjakt efter vildsvin har modifierats i regeringens promemoria. Regeringen förslår att jakträttshavare får bedriva skyddsjakt efter vildsvin inom ett avstånd av 200 meter från mark med jordbruksgrödor eller yrkesmässig trädgårdsodling om det tidigare inträffat skador och det behövs för att förhindra ytterligare skador. LRFs förslag var att skyddsjakt skulle få bedrivas på hela fastigheten där det förekom skador. 

Skyddsjaktsbestämmelsen för vildsvin den mest begränsade av alla skyddsjaktsbestämmelser för klövvilt i bilaga 4 till jaktförordningen när det kommer till var sådan jakt får bedrivas. Det är givetvis helt orimligt med tanke på att vildsvinen är de största skadegörarna i princip alla grödor. LRF kommer nu att arbeta för att den slutliga ändringen i jaktförordningen blir i enlighet med LRF:s förslag.

Svarstiden för remissen går ut i september 2024.