EU flyttar restaureringsansvaret till Sverige

Palle Borgström
Palle Borgström

Syftet är gott och baseras på värden vi lant- och skogsbrukare delar, att värna den biologiska mångfalden och restaurera ekosystem. Samtidigt riskerar konsekvenserna av EUs förslag bli ett hårt slag mot Sveriges produktion av livsmedel och förnybara skogsprodukter.

Sverige kan tvingas återskapa marker såsom de såg ut innan industrialiseringen, i stället för att bruka marken för framtidens behov. 

- När EUs förslag ska implementeras i Sverige är att det viktigt att det sker i symbios med andra samhällsnyttor som till exempel livsmedels-, råvaru- och energiförsörjningen. Vi kan inte äventyra svensk livsmedelsproduktion mitt under ett brinnande krig i vårt närområde, säger LRFs förbundsordförande, Palle Borgström.

Svenskt jord- och skogsbruk är en viktig kugge i minskad klimatpåverkan och bedrivs hållbart så att den biologiska mångfalden bevaras. Den växande svenska skogen tar upp mer än 80% av Sveriges klimatutsläpp. Samtidigt kan EUs agerande utgöra en fara för möjligheterna att Sveriges jord- och skogsbrukare blir en av Sveriges största kraftanläggning tankad med grön energi. 

- Ansvaret för att implementeringen blir rätt ligger nu på Sveriges regering och våra myndigheter. Viktigt att fokus ligger på att öka självförsörjningsförmågan på livsmedel samtidigt som vi minskar beroendet av kol, olja och plast med hjälpa av förnybara skogsprodukter, säger Palle Borgström.

Palle Borgström, LRF-ordförande: ”Väldigt stora beting” | Sveriges Radio

Ny lag ska återställa 20 procent av EU:s land och hav | Europaparlamentet