Följ med på studieresa om glyfosat till Belgien i september!

Plantskola

LRF Trädgård har sökt och fått medel från Landsbygdsprogrammet för att genomföra en studieresa med fokus på minskad användning av glyfosat i plantskoleproduktion.

Resan kommer att gå till Belgien 6-8 september 2023.

Under resan kommer studiebesök att göras hos olika plantskoleföretag som har en tydlig strategi i sin ogräshantering samt olika forskningsstationer där försök genomförs inom området.

Är du intresserad av att veta mer? Välkommen att kontakta Maja Persson på LRF Trädgård via e-post: maja.persson@lrf.se

Logo

Medfinansieras av Europeiska unionen.