Årets tema för mässa var "Framtidens lantbruk" vilket knöt väl an till jordbrukets gröna omställning. I montern kunde besökarna prata med både medarbetare och förtroendevalda från LRF Syd, samt ledamöter från riksförbundsstyrelsen. Under mässdagarna gästades vi även av Viktoria Östlund och Marcus Söderlind från riksförbundsstyrelsen.

Vi bjöd på nybakta kanelbullar och äppelmust, och vår nya tidning #därförLRF, särskilt framtagen för mässan, var mycket uppskattad.

LRF Ungdomen – framtidens hjältar

LRF Ungdomen hade en speciell roll i år. Vi hyllade dem som framtidens hjältar inom matproduktion med en kampanj där besökare kunde ta en bild vid vår fotovägg och dela på sociala medier med taggen #lrfhjälte. Vår "klottervägg" gav även besökare möjlighet att skriva sina tankar om vad LRF bör fokusera på i framtiden.

Studie- och yrkesvägledare blev inspirerade

Under torsdagsmorgonen bjöd LRF Ungdomen Skåne in ett 40-tal studie- och yrkesvägledare till en inspirerande träff. Deltagarna fick lyssna på ett panelsamtal med unga yrkesverksamma inom branschen, som delade med sig av sina erfarenheter och gav en översikt över de utbildningsmöjligheter som finns inom lantbruket. Efter panelsamtalet fick syvarna en guidad tur genom hela mässan med traktor och vagn, vilket gav en djupare inblick i mässans olika delar och aktiviteter. 

Seniorträff

Första mässdagen bjöd LRF Seniorer in till en träff tillsammans med LRF Skåne. Dagen började med information från LRF Skånes ordförande Maria Hofvendahl-Svensson och regionchef Maria Lindsäth. Efter en gemensam lunch fick deltagarna en guidad tur runt mässfältet med traktor och vagn, och avslutade med fika och samtal i LRFs monter.

Seminarier

LRF höll även två seminarier: ett om vatten med Henrik Djerv från Hushållningssällskapet, och ett om "Lantbruket är framtiden i den gröna omställningen" med Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på LRF.

Politikeraktivitet med Skånes kommungrupper

Under torsdagen hade LRFs kommungrupper en träff där de bjöd in kommunpolitiker. Temat för träffen var kostnader för den gröna omställningen. Kommungrupperna tog upp aktuella frågeställningar i respektive kommun med sina gästande politiker. Maria Hofvendahl-Svensson, Henrik Gudmundsson, Marcus Söderlind, och Maria Lindsäth deltog också.

Bo-Göran Hansen, ordförande i Eslövs kommungrupp, delade med sig av sina reflektioner:

- Träffen gick bra och vi hade ett bra fokus på jordbrukets framtida behov och möjligheter att hjälpa samhället. Vi måste lyfta biten mot politikerna att vi behöver få upp lönsamheten i lantbruket. Livsmedelsproduktionen är väldigt viktig för vårt samhälle och det var bra att få visa upp vad vi arbetar med.

- Det viktigaste budskapet till politikerna var att vi står för 25 procent av arbetskraftsbehovet inom livsmedelsproduktion i Sverige. Ökad självförsörjningsgrad kan skapa fler jobb och bidra till Sveriges tillväxt, samtidigt som våra höga krav på livsmedelsproduktion är bäst ur klimatsynpunkt.

Claes Kullman, LRFs mässgeneral på Borgeby, hur vill du sammanfatta dagarna?

- Vi var många som kämpade på i värmen i montern och under de olika aktiviteterna LRF anordnade under mässdagarna. Totalt besöktes mässan i år av cirka 19 900 personer. I år satsade vi även extra på att förtroendevalda skulle finnas tillgängliga i montern och hade i stort sett hela tiden någon förtroendevald på plats, antingen från regionstyrelsen eller riksförbundsstyrelsen, som ställde upp. Sammanfattningsvis en varm och solig mässa med påverkansarbete, medlemsvård och medlemsnytta både i och utanför montern.

Vi tackar alla besökare och deltagare för en fantastisk mässa och ser fram emot att träffa er igen nästa år!

Borgeby fältdagar 2024
Glada förtroendevalda, Glenn Oredsson i mitten och Frida Vännman Kvantenå till höger, tillsammans med en medlem.
Borgeby fältdagar 2024
Bo-Göran Hansen, ordförande i Eslövs kommungrupp
Borgeby fältdagar 2024
Klotterplanket i LRFs monter där besökarna fick svara "Vilken är den viktigaste frågan LRF ska arbeta med i framtiden"
Borgeby fältdagar 2024
Politikeraktivitet med Skånes kommungrupper
Borgeby fältdagar 2024
Aktivitet med LRF Skånes Seniorer