Förberedelseprojekt beviljat för ”Bioimpact – ett cirkulärt och biobaserat samhälle"

Bioinpact

Forskningsfinansiärerna Vinnova, Energimyndigheten och Formas tar nu nästa steg i utvecklingen av nästa generations strategiska innovationsprogram, den forsknings- och innovationssatsning som kallas Impact innovation. I höstas lystes medel för förberedelseprojekt ut och det är nu klart att Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, IKEM, TEKO och LRF tillsammans får driva ett av dessa förberedelseprojekt.

I projektet Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle ska de fem aktörerna nu lägga grunden för en ansökan till ett framtida långsiktigt forsknings- och innovationsprogram.

Energimyndigheten, Formas och Vinnova har meddelat att de siktar på att upp till fem aktörsdrivna program ska få starta våren 2024. Alla program ska riktas mot en eller flera övergripande samhällsutmaningar, och ska genomföras med en stor bredd av olika aktörer i samhället.

Projektet Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle är ett av 23 förberedelseprojekt som får stöd för att utveckla programidéer tillsammans med andra nyckelaktörer som kan driva omställning med sikte på framtida program.

Den svenska bioekonomin är en viktig del av lösningen på de stora samhällsutmaningarna. De gröna näringarna och den biobaserade processindustrin vill tillsammans leda Sveriges gröna omställning och skapa möjligheter för kraftfull forskning och innovation med sikte på ett framtida biobaserat samhälle med cirkularitet och återvinning över värdekedjegränser.

– De gröna näringarna har en central roll i omställningen till ett klimatneutralt eller rentav klimatpositivt biobaserat samhälle. Möjligheten att gemensamt lyfta forskning och innovation inom dessa områden kommer få stor betydelse för Sverige, säger Magnus Kindbom, skogsdirektör LRF Skogsägarna.

Förberedelseprojektet kommer att pågå mellan februari och oktober 2023. Redan i mars beräknas utlysningen för de kommande strategiska innovationsprogrammen öppna. 

Förberedelseprojektet inleder nu en aktiv process för att utveckla programidéer och knyta till sig nyckelaktörer.

– Genom projektet får bioekonomins aktörer – forskare, industri och samhälle – nu en kraftfull plattform för att tillsammans lägga grunden för framtida forskning och innovation, och börja forma de missions som ska accelerera utvecklingen av ett cirkulärt och biobaserat samhälle, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör för Skogsindustrierna.

– Nu kan vi med hjälp av finansiering från Vinnova, Formas och Energimyndigheten fram till i oktober tillsammans arbeta fram hur vårt program ska utformas och knyta till oss aktörer. Vi ser fram mot att bjuda in till en mobiliseringsprocess för ett Impact Innovation-program som har sikte på ett cirkulärt och biobaserat samhälle, säger Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Även TEKO och IKEM ser fram emot en betydelsefull samverkan i förberedelseprojektet.

 När vi samverkar över branscherna ser vi tillsammans till att cirkulera våra naturresurser på bästa sätt. Förberedelseprojektet möjliggör en plattform där vi kan bidra till störst klimatnytta och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften, säger Ulrika Simonsson, hållbarhetsansvarig på TEKO.

 Förberedelseprojektet ger oss nu möjlighet att skapa förutsättningar och engagemang för att forma ett långsiktigt programförslag som gynnar den gröna omställningen och ger ökade cirkulära möjligheter vilket kommer stärka den svenska industrins konkurrenskraft på globala marknader, säger Lena Svendsen, forsknings- och innovationsansvarig på IKEM.

23 projekt får stöd för att kraftsamla inför Impact innovation | Vinnova