Föreläsning: Vart tar pengarna i livsmedelskedjan vägen?

Konsument vid mejerihylla i en mataffär.
Varför får lantbrukaren, som står med jobbet, investeringarna och de stora riskerna, så liten del av matkronan som konsumenten betalar i butik?

Funderar du på hur matpriserna till konsument kan höjas så mycket, samtidigt som en så liten del av matkronan går till lantbrukaren? Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att undersöka detta närmare. Den 18 januari kan du under en digital frukostföreläsning få veta de vad de kommit fram till och hur arbetet går vidare.

Det senaste årets höjda priser på livsmedel har haft stor påverkan på svenska hushåll. Prisutvecklingen har väckt frågor om det finns eventuella konkurrensproblem inom livsmedelsbranschen och om det har lett till omotiverade prisökningar som drabbar konsumenterna. 

Susanna Sällström Matthews är sakkunnig ekonom på Konkurrensverket. Hon kommer att presentera slutsatserna av arbetet som gjorts, men också prata om vad som händer framåt. Efter föredraget finns tid för frågor och diskussion. 

- Vi är väldigt glada över att vi får lyssna till en person från Konkurrensverket som ska berätta om hur det ser ut med priserna längs livsmedelskedjorna i sju olika produktkategorier, och varför det är så liten del av matkronan till lantbrukaren samtidigt som matpriserna höjs, säger Maria Källming på Vreta Kluster. 

Information och anmälan 

Kicka här för mer information om föreläsningen och för att fylla i din anmälan senast 11 januari kl 09.00. 

Evenemanget arrangeras av Vreta Kluster i samarbete med LRF Östergötland. 

Välkommen!