Framtidsdag med inspiration för teknik och affärsutveckling i lantbruksföretag

Framtidsdag

- Vi lever och verkar i en utmanande tid och omvärld. Vi har lämnat ett tufft år bakom oss och vi som vill finnas i lantbruket i många år till behöver lyfta blicken för vi lever också i brytningens tid där vi kan se möjligheter och ett annat intresse för våra näringar, säger Peter Borring. Han är moderator under Framtidsdag- utvecklingsvägar för lantbruksföretaget, som LRF arrangerar i samarbete med Agtech Sweden och Vreta Kluster den 26 mars.

Till dagen har vi bjudit in en hel rad inspirerande personer som alla presenterar olika exempel på kunskap och erfarenheter möjliga att inspireras av och tillämpa i företaget detta och kommande lantbruksår. Det handlar om tekniker, energilösningar, affärsmodeller och goda exempel, möjliga att agera på och skapa affärer och nya lösningar i närtid. 

Marcus Hoffman, hållbarhetsexpert på LRF, inleder med att prata om lantbruket som nyckel till samhällets gröna omställning – vilka möjligheter och utmaningar har vi? Man kan därefter välja att delta i en av tre parallella sessioner: affärsutveckling, teknik eller energi.

Några av dagens föreläsare är lantbrukarna Jeanette Blackert, Blackerts Gårdsgris och Axel Lagerfelt, Tolefors Gård.

Under eftermiddagen kommer Anna Nilsson, chefredaktör LRF Media, att prata om trender och omvärldshändelser i lantbruket i Europa – Tyskland, Finland, Danmark, Norge, Irland och Ukraina. Därefter blir det summering, avslut och mingel i minimässan.   

- Min förhoppning är att deltagaren ska få en mycket matnyttig dag med framtidstro där vi inte bara spanar framåt utan framförallt får lite aptitretare som vi kan ta hem och fundera på nu i våra företag, säger Peter Borring.   

Här kan du läsa mer och anmäla dig