Gårdsbesök för Kungsbackas politiker

Kungsbacka komgr o politiker
Media på plats hos Sofie och Peter på Idala Mjölk. Foto: Clara Hyltbäck.

LRFs kommungrupp i Kungsbacka bjöd tidigare i veckan ut Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C) Magdalena Sundqvist (S) och Fredrik Kollberg (KD) på en bussresa i kommunen för att visa upp några av de lantbruksföretag som finns.

Det första stoppet som gjordes var hos Dote Ägg och bröderna Magnus och Johan Dotevall. Deras företag omsatte ca 55 miljoner 2022 och de har anläggningar i både Kungsbacka kommun och i Falkenberg. Båda anläggningarna är ungefär lika stora.

- Vi tycker det är konstigt att tillsynsavgifterna skiljer sig så mycket åt. I Falkenberg har vi en kostnad på 5000 kr/år medan vi här i Kungsbacka har en kostnad på 32 000 kr, sa Magnus Dotevall.

Politikerna lovade att titta på vad det är som skiljer sig åt.

Nästa stopp blev på Hamra Gård, ett företag som har utegrisar och ryafår. Camilla och hennes bror Johan har också ett charkuteri och en gårdsbutik. De tog över gården 2017 och är fjärde generationen.

-Vi har hela kedjan hos oss vilket gör att vi har lönsamhet, men vi måste få förutsättningar att utvecklas, sa Camilla.

Hamra Gård ligger i ett expansivt område där kommunen vill bygga fler bostäder, något som bekymrar Camilla.

- För att vi ska kunna utvecklas behövs jordbruksmarken, sa hon.

Linus är 22 år berättade om sin pepparrotsodling och hur han tänker att han ska utveckla den framgent. Han upplyste politikerna om att det bara finns 4 pepparotsodlare i Sverige och alla de finns i Kungsbacka kommun. Han jobbar också hos sin pappa med Kycklingar som de säljer slaktade och styckade direkt till konsument.

Pehr Hansson driver Svesgård berättade för politikerna hur han ser på framtida generationsskifte och att det behövs lönsamhet i branschen för att lyckas göra generationsskiften på gårdarna, han berättade också om självförsörjningsgraden i Kungsbacka.

- Vi har en självförsörjningsgrad på mjölk på 36 procent idag, och vi är 9 mjölkbönder i kommunen, för 25 år sedan var vi 40, mjölkmängden är dock densamma, sa han.

Nästa stopp blev på Idala Mjölk hos Sofie och Peter. Deras stall var klart 2022. De utökade från 30 kor till 120 kor och de har satsat på ny teknik i stallet. Sofie berättade för politikerna hur mjölkproduktion går till. Hon lyfte också problemet med att kommunen till en början krävt bygglov för deras stall. Där hade de fått stor hjälp av länsstyrelsen men det försenade byggstarten rejält och var stressande under tiden processen pågick.

Resan gick sedan vidare till Högens gård, en gård med nötproduktion. De producerar allt foder själva på gården och eftersom de bedriver ekologisk produktion förklarade Håkan Johansson för politikerna att de behöver få upp fosforhalterna i jorden för att få högre skördar. De lyfte också problemet med att man på landsbygden har svårt att få bygglov för bostadshus vid generationsskiften.

Resan gick sedan vidare till Hanhalsgården där politikerna blev bjudna på lunch producerad på råvaror från kommunen.

Sedan följde ett samtal om hur politikerna kan förbättra för lantbrukarna i kommunen.

Lisa Andersson Kommunalråd, uppmanade LRF att ta kontakt med henne om det inte fungerade med tjänstemännen på kommunen.

- Vi har 7000 anställda i kommunen och det är viktigt att vi får reda på när det inte fungerar. Vi inom politiken har bestämt att vi inte ska ha hängslen och livrem utan att vi ska vara tillräckligt bra. Man ska få ett snabbt bemötande och en snabb återkoppling. Vi har sett en förflyttning men vi vill veta var det inte fungerar, sa Lisa.

LRFs kommungrupp lyfte också frågan kring byggnation på åkermark och här sa Lisa att det är ”gamla synder” som det nu byggs på. Men hon menade också på att lantbrukarna skulle fundera på vem de säljer till.

Pehr Hansson tyckte dock att det inte är så enkelt.

- Om kommunen styckar marker för hästgårdar eller tomter då vet ju köparna om det och priset blir därefter.

Det var en mycket bra dag och kommungruppen kommer fortsätta att påverka och informera politikerna i Kungsbacka.

Clara Hyltbäck

Magnus Dotevall o Fredrik Kollberg

Doteägg, Magnus Dotevall förklarar för Fredrik Kollberg (KD) hur man sorterar äggen. Foto: Clara Hyltbäck.

H23 Hamra Gård

Lisa Andersson (M) klappar får hos Camilla på Hamra Gård. Foto: Clara Hyltbäck.

Fredrik Hansson o Håkan Johansson

Fredrik Hansson (C) och Håkan Johansson samtalar på Högens Gård. Foto: Clara Hyltbäck.

Politiker o Kungsbacka komgr

LRFs kommungrupp i Kungsbacka bjöd politiker på en bussresa i kommunen för att visa upp några av de lantbruksföretag som finns. Foto: Clara Hyltbäck.