Gemensam jakt skyddar grödorna

Gemensam jakt varje kväll under sommaren, med start efter midsommar och fram till skörd, det är Peter Nordin och Bram Krijgers framgångsrecept för att hålla nere vildsvinsskadorna på sina åkrar.

Tillsammans brukar de 1240 hektar åker och bete, och det är dessa hektar som ett 30 tal jägare jagar vildsvin på.

-Vi träffas varje kväll på min veranda klockan 22. Man får gärna ta med sig en kompis eller släkt men vi behöver veta vilka som är med, klockan 22 går vi också igenom vilka skiften vi tänker jaga på, det är en säkerhetsfråga säger Peter Nordin.

Jakten är helt frikopplad från ordinarie jakt.

-Denna jakt är helt frikopplad från den ordinarie jakten då denna är till för att skydda våra grödor. Men 70 procent av de som skyddsjagar på somrarna är också med och jagar småvilt och älg under jaktsäsongen. Vi har också några som bara är med på denna jakt, förra året hade vi tre ungdomar som var med på uppsiktsjakt så det är roligt att de vill vara med och jaga, säger Peter Nordin.

För att få jägarna att jaga så tar markägarna ingenting betalt för jakten, jägarna får också behålla allt kött.

-Vi byggde en kylvagn som alla får använda sig utav så att de kan ta rätt på köttet, för mig handlar det om att skydda mina grödor och då får man lägga pengar och gränser åt sidan och samarbeta, viltskadorna kostar mig mellan sjuttio och hundratusen kronor per år, ett vanligt år, i år när priserna är högre så kanske det blir mer, säger Peter Nordin.

Grisarna kartläggs

I gruppen som jagar hjälps man också åt att kartlägga grisarna. Markägarna har kunskap om sina marker och vilka grödor som odlas och när de är som mest smakliga för grisen. 

-Vi har också en drönare som vi kan skicka upp och se var grisarna går någonstans och några jägare har värmkikare, det underlättar en del inför jakten, säger Bram Krijger.

I området har man också kommit överens var åtelplatserna ska vara.

-Vi vill att åtelplatserna ligger så långt från grödorna som möjligt så de är placerade i skogen. Man får inte jaga vid åtelplatserna utan vi jagar bara på åkrarna, säger Peter Nordin.

Sammanhållningen avgörande

Jägarna som ingår i gruppen har bra sammanhållning och man samlas också för att träningsskjuta och fika.

-Sammanhållning är viktigt och vi har roligt tillsammans. Medskicket till jägarna brukar vara, tillför inte till mer skada än vad grisarna gör, dra ut grisarna i sprutspåren och kom ihåg att ni representerar oss som markägare. Om eftersök behövs ring på en gång så vi får ut rätt hund, säger Peter med ett leende.

Två gånger om året bjuds alla jägare som har småviltsjakt och älgjakten in på storjakter, då samlas alla för att jaga vildsvin.

-De senaste två åren har vildsvinen minskat något men vi har fått klövvilt i stället, så nu funderar vi på om vi skulle ha en jakt där alla jagar vildsvin och så en annan där vi jagar dovhjort och rådjur, säger Peter Nordin. 

Peter och Brams tips för lyckad skyddsjakt

  • Lägg ner prestige och gränser, det viktigaste är att skydda grödorna.
  • Var tydlig med vad ni förväntar er av jägarna.
  • Ha koll på vilka som jagar var och när.
  • Ha roligt tillsammans.
  • Låt köttet tillfalla jägarna så de vill jaga, vildsvinsjakten sker ju på kvällar/nätter.

Clara Hyltbäck