"Ett fantastiskt gäng där alla bidrar"

Styrelsen i Gislaveds kommungrupp. Saknas på bilden gör Anton Rehn.

- Jag har förmånen att få jobba med en fantastisk styrelse. Vi är måna om varandra, stöttar och hjälper där det behövs, och som ny får man utrymme att växa in i rollen. Som ny ledamot i en kommungruppstyrelse är det inte så lätt att veta vad som förväntas av en. Vi har så roligt ihop och det tror jag märks, både bland våra medlemmar och lokalavdelningar. Och det ökar ju sannolikheten att fler vill ställa upp och vara med framåt!

Det säger Ida Rantonen, ordförande i LRF Gislaveds kommungrupp, som vi fått förmånen att växla några ord med kring vad som är aktuellt i Gislaveds kommun just nu. Hon vill särskilt belysa styrelsearbetet och gänget hon har runt i kring sig; ett resultat av ett strategiskt arbete från valberedningen som nu gett positiva resultat.  

-    Vi har tidigare haft utmaningar med att hitta folk. För ett antal år sedan bantade man ner antal ledamöter i styrelsen för att man inte fick tag i personer som tackade ja till uppdraget. Men det har ändrats helt nu, säger Ida.

Bra kvitto när tillfrågade tackar ja direkt

Ida beskriver mixen av personer både i ålder, kön och intresseområden i styrelsen som en viktig aspekt i varför trenden nu vänt. I fjol valdes två yngre ledamöter in, och i år ytterligare en. 

-    Det känns som ett bra kvitto när ungdomarna tackar ja på direkten när valberedningen frågar. Vi bidrar alla med olika perspektiv och kontakter in i styrelsen från våra olika håll. Och då blir belastningen inte så tung för den enskilde, för vi är alla en del av teamet. När man har roligt ihop är det ju också lättare att ta i de lite tyngre och tuffare frågorna, det ena ger ju det andra. Och vi har verkligen roligt tillsammans, säger Ida.


4 snabba fakta från Gislaveds kommungrupp:

1)    Några frågor som cirkulerar just nu är gruvprospektering i Hestra, byggnation på åkermark och oro kring rovdjur.
2)    Årsmötet den 2/2 där 60 medlemmar deltog, gästades av Ingalill Ebbesson Enter-Gislaveds näringslivsbolag berättade om projektet med att mäta självförsörjningsgraden i kommunen. 
3)    Styrelsen 2023 består av: Ida Rantonen, ordförande, Eva-lotta Birgersson, John Sveningsson, Hanna Svensson, Johan Larsson, Anton Rehn och Åke Svensson.
4)    Johan och Ida fick rejäl mersmak när de i höstas sprang loppet Toughest i Göteborg. Den 5 maj är det dags igen, fast då i huvudstaden. Då anordnas en gemensam resa för alla LRF-medlemmar i Jönköpings län – häng med och spring loppet tillsammans med oss! Läs mer här: http://www.lrf.se/aktivitet/25706