Grattis Mathilde och Philippe - Årets nötköttsföretagare!

Årets nötköttsföretagare 2024 Örebro län
Från vänster på bilden; Philippe Plantey, Mathilde von Horn samt Johan Linderkers, LRF Örebro.

Mathilde von Horn och Philippe Plantey på Källtorps Gård har tilldelats priset Årets nötköttsföretag i Örebro län 2024.

Efter att gården har varit utarrenderad och mjölkproduktionen lagts ner, så har Mathilde och Philippe växlat över till en integrerad dikoproduktion. De har gjort ombyggnationer av befintliga byggnader på gården för att passa den nya produktionen. Mathilde och Philippe har även byggt ett helt nytt stall till ungdjur för att kunna ha en integrerad drift. Detta har man gjort för att skapa den bästa djurvälfärden för korna, men också för en bra arbetsmiljö för dem själva.
 
Priset delades ut av Johan Linderkers i LRF Örebros regionstyrelse och Nils Eld fråm Nötköttsproducenterna i Örebro län i samband med Växa Sveriges årliga betesträff, som detta år hölls på Källtorps gård.

Prisutdelning till Årets nötköttsföretag 2024 Örebro län under Växas betesträff på Kättorps gård.

Prisutdelning.