Greppa Näringen prisas för hållbarhetsarbete med hästgårdar

Lövsta Future Challenge hållbarhetspris
Lisen Bratt Fredricson, Karin Hugosson, LRF och Emma Hjelm, Jordbruksverket

Lövsta Future Challenge Hållbarhetspris går i år till Greppa Näringens kostnadsfria rådgivning för hästgårdar.

Sedan två år tillbaka kan hästgårdar med 15 hästar eller fler få hjälp med att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Det kan till exempel handla om elförbrukning och stallgödselhantering. 

 Det är jätteroligt och hedrande att Greppa Näringens miljörådgivning till hästgårdar får ta emot Lövsta Future Challenge hållbarhetspris! Hästhållare som inte driver lantbruk är en ny målgrupp för oss och priset innebär att vi kommer att ha lättare att nå ut till dem. Det är också roligt man i sin motivering framhåller samarbeten som vägen mot varaktig förändring och förbättring av miljön, något vi också tror på, säger Karin Hugosson, LRF.

Om rådgivningen

Startbesök miljövänlig hästhållning - Greppa

Miljörådgivning till hästgårdar vinnare av Lövsta Future Challenges Hållbarhetspris 2023 | Lövsta Future Challenge (lovstafuturechallenge.se)

Greppa Näringen

Greppa Näringen är ett samarbete mellan LRF, Jordbruksverket, länsstyrelserna och företag i lantbruksbranschen.