Guldmedaljör: Producerar man ett livsmedel som mjölk vill man att det ska vara riktigt bra

Guldmedalj Urban och Maggan Olsson

Margareta och Urban Olsson driver en mjölkgård i Ingvasta. Det är Urbans föräldragård som de tog över för runt 30 år sedan. Företaget har växt och har nu drygt 60 kor. I år tar de emot LRF Mjölks Guldmedalj.

– Vi hade inte koll på att vi hade nått fram till guldmedaljen, så det var en riktig överraskning när de ringde och berättade. Visst är det kul med en sådan uppskattning, även om det inte är därför vi jobbar för kvalitet, säger Urban Olsson.

– Producerar man ett livsmedel som mjölk vill man att det ska vara riktigt bra. Det handlar om yrkesstolthet och arbetsglädje, för allt hänger ihop. Friska djur ger bra mjölk och när allt flyter på och alla mår bra är roligare att jobba, säger Margareta Olsson.

Även hennes föräldrar fick guldmedaljen så kvalitetstänkande finns med från början. Gården i Ingvasta som familjen Olsson driver är hans föräldragård som de tog över på 1990-talet. Under åren har de byggt ut och utvecklat företaget och gått från 28 kor till 60. År 2010 lade de om till ekologisk produktion och för två år sedan byggde de om till lösdriftsladugård med robotmjölkning. Sedan årsskiftet är även ena sonen, Andreas, med i företaget.

– Vi behövde modernisera och har velat bygga i många år. Äntligen blev det av! Det är roligt att nästa generation är intresserad men vi hade velat bygga ändå. Den är en slags instinkt för oss att satsa på kor och mjölk, säger Margareta Olsson.

Roboten underlättar jobbet, men ska mjölken bli av högsta kvalitet krävs det fortfarande mycket av bonden, berättar hon.

– Vi lägger lika många timmar i ladugården nu, men vi gör annat än att mjölka. Man behöver hålla efter djuren, följa upp om det är något med dem och se till att de har det bra. Lösdriften blev ett lyft även för korna som hållit sig friska och snabbt kom in i det nya.

Guldmedalj Urban och Maggan Olsson

Svenska kor är bland de friskaste i världen och mycket handlar om det förebyggande arbetet, tror Urban och Margareta Olsson.

– De svenska kraven är hårda och generellt är vi strikta med medicinanvändning. Vi behandlar inte om djuren inte är sjuka och att motverka antibiotikaresistens är en viktig fråga. Det finns många fördelar med svenska livsmedel, säger hon.

Pandemin bidrog också till att fler fick upp ögonen för vikten av inhemsk livsmedelsproduktion, säger Urban och Margareta Olsson.

– Man märkte att många fick en aha-upplevelse, att det inte är självklart att mat bara finns i butikerna. Det blev en viss attitydförändring. Samtidigt har vi alltid upplevt att folk är nyfikna och intresserade när vi berättar att vi är mjölkbönder.

Gårdarna är inte bara viktiga för att de producerar mat, de betyder även mycket för landskapet och den biologiska mångfalden, påpekar paret Olsson.

– Utan betande djur hade vi bara haft slätt eller skog. Sådana här mellanbygder hade vuxit igen. Den kopplingen gör nog inte alla förrän någon slutar och det faktiskt växer igen. Det går ganska fort, säger Margareta Olsson.

Mjölkgårdar med vallodling besprutar normalt väldigt lite och behovet av konstgödsel är också litet. Det blir ett kretslopp med den egna gödseln. Och sedan familjen Olssons gård ställde om till ekologisk används överhuvudtaget inget bekämpningsmedel eller någon konstgödsel.

– Det var inte jättemycket vi behövde ändra, vi sålde sprutan och köpte en ogräsharv i stället. Nu får vi tänka mer på växtföljd och vi är känsligare när det blir extremtorka som 2018. Men som helhet har det gått mycket bra och vi har inte ångrat vårt beslut, säger Urban Olsson.

Med de senaste investeringarna har de lämnat alla möjligheter öppna för nästa generation. Ytterligare en son har visat intresse för att fortsätta på gården.

– Vi vill jobba kvar ett tag till och anpassa oss efter hur sönerna vill driva det vidare. Just nu ser det lite dystrare ut med efterfrågan på ekologiskt men vi tror på lantbruket. Vi människor måste ju ha mat, avslutar de.

Med guldmedaljprogrammet uppmärksammar LRF Mjölk och mejeriföretagen gemensamt mjölkböndernas kvalitetsarbete. Guldmedaljen delas ut till den som levererat mjölk av mycket hög kvalitet i minst 23 år och priset har delats ut sedan 1958.