Gyllene möjlighet för länets bönder

Enhetschef vid Bevattningsdamm i Örebro
Thomas Börjesson tycker att länets bönder ska vara offensiva och söka investeringsstöd.

Det är åter möjligt att söka investeringsstöd för bevattningsdammar, ny täckdikning och även för våtmarker. Efter senare årens perioder med svår torka och stora vattenmängder kan detta vara nyckeln för lantbruksföretag att säkra en god produktion och avkastning.

Första mars fram till sista maj öppnar nya möjligheter att söka investeringsstöd för lantbrukare som vill ta kontroll över vattenhushållningen på sina marker. Länsstyrelsen och LRF ser att stödet är särskilt intressant för Örebro län, utifrån senaste årens översvämmade åkrar men även de längre torrperioderna som inträffar.

– Vi får mer väder och för vår livsmedelsförsörjning är det jätteviktigt att kunna hantera det, säger Thomas Börjesson, Enhetschef för landsbygd och näringsliv på Länsstyrelsen i Örebro län.

– Vi vill gärna se att våra lantbrukare är mer offensiva och tar vara på möjligheten. Anslagen kommer att räcka till alla som söker. Vi kommer också att avropa medel ur den nationella potten för bevattningsdammar, berättar Börjesson.

Egentligen är det tre olika investeringar och stöd som kan genomföras och sökas var för sig eller som ett system. Men länsstyrelsen ser att företagare kan få stor nytta genom att samordna täckdikning med bevattningsdammar. Då kan man spara större vattenmängder till sommarens torra perioder. 

– Det är ett bra sätt att öka förutsättningarna för en god etablering och samtidigt säkra produktionskapaciteten. Alla behöver tänka på att använda vårt vatten på bästa sätt. Då kan vi behålla eller öka produktionen inom livsmedelssektorn och därmed trygga lönsamheten i branschen.

Till länsstyrelsen information

Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat och samtidigt behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde. Som företagare kan du därför få stöd för att anlägga en bevattningsdamm.

Stödet är utformat för att lagrar vatten under vinterhalvåret så att bevattning kan ske under odlingssäsongen när tillgången till vatten är begränsad. Utöver stöd för anläggning av själva dammen kan stöd ges för fasta anordningar som är till för att leda in vatten i dammen, leda bort överskottsvatten och reglera inflöde och vattennivån i dammen.

– Detta är ett gyllene tillfälle. Har man frågor, kontakta gärna oss på länsstyrelsen, säger Börjesson som menar att ansökan är enkel och handläggningen snabb.