Krismöten när fälten står under vatten

Vetefältet på Irvingsholms Säteri står under vatten och är omöjligt att skörda.
Vetefältet på Irvingsholms Säteri står under vatten och är omöjligt att skörda. Foto: Karin Oscarsson.

Många lantbrukare i Örebro län befinner sig i en katastrofsituation med spannmål, vallar och beten under vatten som inte kan skördas eller betas. I måndags arrangerade LRF Örebro ett krismöte för medlemmar och under tisdagen träffade regionstyrelsen länsledningen under ett blixtinkallat möte på Irvingsholm Säteri.

Det blev ett gripande besök på IrvingshoIm Säteri utanför Örebro ihop med landshövding Lena Rådström Baastad och länsrådet Anna Olofsson.

- I förra veckan kämpade ägarna hårt tillsammans med anställda och frivilliga i flera dagar för att rädda sina 100 000 värphöns från att drunkna, berättar Karin Oscarsson som är beredskapsansvarig på LRFs regionkontor.

Regnmängderna den senaste tiden har fått sjön Tysslingen att snabbt fyllas på och breddas, vilket fört med sig att vattnet stigit drygt en meter. Därmed forsade vattnet in över vallarna som ska skydda gården om sjöns vattennivå höjs. Det stora flödet hotade att även rasera dessa vallar. Lyckligtvis har det hårda arbetet resulterat i att hönshuset har klarat sig, men stora arealer är översvämmade och skörden skadad. Utöver att räddningsarbetet krävt mycket arbetstid har det också snabbt blivit stora oförutsedda kostnader för invallningsmaterial.

Länsstyrelsen har en viktig roll – framför allt på lång sikt

LRFs regionordförande Erik Sandberg tycker att det blev ett bra möte trots den allvarliga anledningen.

- Det är positivt att länsledningen prioriterar att komma ut när det behövs. Det är en viktig signal, säger han och fortsätter.

- Vi har en god kontakt och dialog med länsstyrelsen och de försöker möta behov vi har som de kan styra över, till exempel möjligheterna att ge dispenser.

Länsstyrelsen ska träffa kommunerna den här veckan för att diskutera vattenfrågor.

- Länsstyrelsen har en betydelsefull roll både nu och framåt, men framför allt på lång sikt som samordnare i vattenfrågorna. Det finns mycket som är gammalt när det kommer till regler och lagstiftning kring vatten. Det kan behövas ses över och då har länsstyrelsen en viktig funktion. Branschen behöver stöd från samhället för att värna produktionen, säger Erik Sandberg.

Betydelsefullt medlemsmöte i den kämpiga skördeperioden

Under det digitala medlemsmötet den 21 augusti var stämningen dämpad. Svårigheter att bärga skörden samt en bristsituation gällande halm och grovfoder orsakar stress och oro.

- Det praktiska med skörden är besvärligt, men att se årets inkomster och foder till djuren bokstavligen flyta bort är knäckande för vilken luttrad lantbrukare som helst. Det är ovanligt dyra insatsvaror som har investerats i årets skörd och som ska betalas. Odlingssäsongen började med torka och oro av den anledningen, så många har haft det kämpigt en längre tid, berättar Maria Mehlqvist, omsorgsansvarig på LRFs regionkontor.

Deltagarna, ett 40-tal personer, fick en lägesrapport kring det politiska läget med krisstöd, Lantmännens regionchef Cathrine Wallin informerade om skörd och utsäde i höst, det pratades om foderförmedling och på vilka sätt LRF är aktiva och kan hjälpa till. En viktig del är omsorgsarbetet.

- Håll inte oron inom dig. Prata med grannar och bondekollegor eller hör av dig till omsorgsgruppen, säger Maria Mehlqvist.

Medlemmar har i efterhand sagt att de uppskattade mötet.  

Viktigt att stötta varandra under hösten

Erik Sandberg håller med om att det är viktigt att vara ett stöd till varandra. Han ser också ett behov att LRF är nära medlemmarna nu.

- Den medmänskliga faktorn kommer att vara viktig under hösten. Man är inte ensam i det här. Ingen styr över vädret, men vi kan hjälpas åt att hitta lösningar, säger han.