Håll dig uppdaterad om vattennivåerna

Nederbörden hittills under 2022 har varit under normal i området, och yt- och grundvattennivåerna sjunker. Vi vill därför passa på att tipsa om hur du kan hålla dig uppdaterad om aktuellt läge, var du kan hitta prognoser samt checklistor och verktyg som du kan använda i din verksamhet.

Emån: Länsstyrelserna I Jönköping och Kalmar uppmärkssammar just nu särskilt Emån, där det råder vattenbrist i vattensystemet. På deras hemsidor kan du ta del av frågor och svar kring vad som gäller. Jönköping / Kalmar

Flödesläget

Kartan nedan från SMHI visar om det rinner mer eller mindre vatten i våra bäckar, åar och älvar än vad det brukar göra. Rött är mycket under normalt, gult är under normalt, vitt nära normalt och blått över eller mycket över normalt.

Klicka här för att besöka SMHI:s hemsida och se aktuellt läge. 

2022-08-11

2022-08-11-flowstate.png

Grundvattennivåer

På SGU.se finns kartor över grundvattennivåerna i landet. Kartorna uppdateras varje tisdag kl. 12.

Läs mer och följ utvecklingen av grundvattennivåerna på SGU:s hemsida.

grundvattennivåer v32.png

Små magasin:

Skärmavbild 2022-08-11 kl. 09.57.12.png

(kartor från SGU.se)

Är du rustad för vattenbrist? Tips och verktyg

På vår hemsida har vi samlat mer information och handlingsplaner som kan vara till nytta för dig i ditt företagande.