Hallå där, Anders Claesson!

Ulrika Bertilsson, 2021
Anders Claesson. Foto: Ulrika Bertilsson.

Hallå där Anders Claesson ledamot i regionstyrelsen, du var på Miljömålskonferens i Halmstad vad hände där?

- Jenny Klingborg pratade om arter och att det finns ca 8,7 miljoner arter men de mesta av dessa är okända. Dör en art är det inte bara arten som försvinner utan det kan göra att hela ekosystem kan förstöras.  

Johan Abenius Naturvårdsverket, pratade om varför vi förlorar biologiskmångfald och det underliggande är all mänsklig aktivitet. Han pratade om riskerna med medicinresterna som kommer in i ekosystemen.

Skogsbruk på 3400ha

Joel Hansson kommunekolog och Mikael Larsson skogsförvaltare, Halmstad kommun pratade om hur de bedriver skogsbruk på 3400ha. De har både stadsnäraskogar med kostnadsbudget som är svår att klara och de har produktionsskogsbruk. Blev lite tal om hyggesfritt men Mikael förklarade bra varför trakthyggesbruk har sina fördelar. De har idag ca 50% hyggesfritt och 20% av skogsinnehavet är NS och NO.

Naturvårdande skogsskötsel

Rebecka Thise kommunekolog, Laholm pratade om det utökade naturreservatet Såglunda och Line Djupström från Skogsforsk pratade om naturvårdande skogsskötsel och vilken hänsyn som tas i dagens skogsbruk hon berättade också att om man ökar antalet högstubbar från 3 till 5 högstubbar/hektar så ökar den biologiska mångfalden markant. Hon visade även på vad ny forskning kommit fram till och vilka skillnader det kan göra gör biologisk mångfald.

Vad tar du med dig från dagen? 

- Det var en dag där både näringslivet och myndigheter fick ta plats, en bra balans mellan talarna. Sen var det intressant att höra hur Halmstad kommun resonerade där skogsekologen och skogsförvaltaren hade olika ingångar. Som kommun kanske man har råd att ta en inkomstförlust på 15–40 procent genom att införa kontinuitetsskogsbruk, men för en företagare kan det vara svårare. Dessutom gör ju vi insatser för miljön i våra skogar och det konstaterade också Hallands Naturvårdsdirektör Henrik Martinsson som sammanfattade dagen med att vi redan har gjort otroligt mycket för den biologiska mångfalden, men att det så klart går att förfina det arbetet. 

Clara Hyltbäck
regional kommunikatör LRF Väst
clara.hyltback@lrf.se
076-836 81 00