Hallå där Daniel Nylander, ordförande i Landskrona kommungrupp

Daniel Nylander

Vi tog kontakt med kommungruppsordföranden i Landskrona för att höra vad som är på gång i kommungruppen.

Vad är aktuellt hos er?

- Det som blev klart i veckan är att Pågens jättebageri ska byggas på åkermark i Landskrona. Vi var med och överklagande bygget till mark- och miljödomstolen men tyvärr ser det dystert ut just nu.  Det är norr om logistikjätten DSV som bagerikoncernens fastighetsbolag ska ha köpt 40 hektar mark av Landskrona stad. I övrigt planerar vi för ett litet studiebesök där vi ska titta på industrihampa som kan bli aktuellt till försommaren.

På vilket sätt är bygget ett problem?

- Det har varit mycket kring avvattningen ifrån Pågens nybygge där vi redan nu kan ana problem med att få bort vattnet som det ser ut idag. De ska släppa ut vatten på samma ställe som många andra verksamheter. Diket som ska få undan vattnet räcker inte till idag, och ska man hårdgöra ännu mer yta så är det inte bra, vilket vi också spelat in till mark- och miljödomstolen.

Hur fungerar kommungruppen, är ni många engagerade?

- Vi skulle jättegärna vilja ha, och behöver absolut fler som arrangerar sig i kommungruppen och framför allt det näringspolitiska arbetet. Den som är intresserad får gärna höra av sig till valberedningen. Gärna någon som har tid att bevaka de kommunala frågorna.

Hur är dialogen med kommunen?

- Vi har bra kontakt med miljökontoret som vi träffar en gång om året där vi spelar in hur lantbruket vill ha sina kontroller och vi får ta del av deras nyheter om vad vi ska tänka på. Politikerna bjuder in oss då och då men vi hade önskat bättre kontakt och ett större intresse från deras sida. Ibland får man känslan av att ”nu kommer LRF in och vill stoppa allt” vilket självklart inte är fallet. Vi får jobba på att bli bättre i dialogen med kommunen. Vi får utskick om nya byggplaner men det tar ofta lång tid innan vi kommer in i processen, avslutar Daniel.