Hallå där Eleonor Nilsson i Vimmerby kommungrupp!

Eleonor Nilsson

Vi ringde upp Eleonor Nilsson, ordförande i Vimmerby kommungrupp, för att höra vad kommungruppen har arbetat med det senaste och vad som är på gång framåt.

Vimmerby kommungrupp har en väl upparbetad dialog med kommunen. Under förra året blev de till exempel kontaktade av en projektledare i kommunen som ville träffa hela styrelsen för att få in synpunkter kring en ny energiplan som man arbetar fram. Det handlade bland annat om vad kommunen skulle kunna bidra med för att hjälpa lantbrukarna i sitt arbete mot att minska sin miljöpåverkan. 

Kommungruppen har även träffat kommunen för att diskutera skogsfrågor, exempelvis att bygga i trä för framtidens Vimmerby. Kommunen håller på att ta fram en ny översiktsplan för 2050, där tiden för att lämna in synpunkter gick ut nu i februari. 

En rad möten har den senaste tiden varit initierade av kommunen själva, som vill ha LRFs åsikter och inspel i frågor rörande de gröna näringarna. I Vimmerby är LRF en viktig aktör.
– De vet absolut vem man är och vilken organisation man representerar när man träffar dem. De är alltid positiva, sen kan det alltid bli bättre givetvis, säger Eleonor Nilsson, ordförande i kommungruppen. 
– Vi planerar att vi ska göra en politikerträff för att kolla upp om de har gjort någon försörjningsbalans och hur deras krisberedskap ser ut i kommunen, fortsätter hon. 

Precis som för de flesta andra innebar 2023 en del aktiviteter till följd av torkan, ofta tillsammans med andra av branschens aktörer, och Eleonor berättar att det märktes tydligt att det var ett mer väloljat maskineri jämfört med 2018. 
– Det känns att alla har tagit lite lärdom av det här. 

I pipeline för 2024 finns bland annat medlemsträffar om psykisk ohälsa, beredskap och säkerhet. Men i en förening måste man ha kul tillsammans också, så i början av mars träffas de som vill för trevlig samvaro, god mat och för att svänga sina lurviga under en danssupé på Nöjespumpen i Södra Vi, ett arrangemang som hålls i samverkan med Lantmännen.