Hallå där Erik Forsberg ordförande för LRF Värmland ni laddar för ordförandeträff vad händer där?

man
Erik Forsberg, ordförande LRF Värmland. Foto: Erik Evestam.

LRF Värmland har bjudit in till ordförandeträff på torsdag den 30 november. Inför träffen har vi passat på och ställ några frågor till ordförande Erik Forsberg.

Ni laddar för ordförandeträff, vad händer där? 

- Den 30 november har LRF Värmland bjudit in till en ordförandeträff. Vi kommer att starta träffen hos Henrik Nisser, Alstrum i Karlstad, där han kommer att berätta om sin verksamhet och visar sitt vattenkraftverk. Därefter kommer vi att förflytta oss till Tälleruds Hembygdsgård, där kvällen fortsätter. Bland annat kommer Mikaela Johnson från riksförbundsstyrelsen att medverka under kvällen. 

Vilka frågor är i fokus för LRF Värmland just nu? 

- Vattenfrågor är aktuella nu i länet, bland annat med de dammar som ska rivas ut och där ingen är satt att se på helhetsbilden och vad som händer vid höga vattenflöden eller bränder när det inte finns släckvatten på samma vis som idag. Helt förändrat landskap jämfört med senaste århundradena och detta tillsammans tycker vi i LRF Värmland är olyckligt. En annan fråga som kommer att diskuteras och lyftas på ordförandeträffen är Framtidens Folkrörelse och hur vi vill att LRF ska se ut och vara format framåt för att kunna göra största möjliga påverkan.        

Nu har hela 2023 gått, vad tar du med dig från året?

- Det utmanande växtodlingsåret med en torr start, vilken satte ned grödorna, gick sedan över till att bli blött med besvärliga bärgningsförhållanden och kvalitetsnedsättningar på spannmål, och utbrott av svininfluensa i landet. Till detta stigande räntor och vissa av de produkter vi producerar har fått prissänkningar, så med andra ord ett växtodlingsår man vill lägga bakom sig och blicka fram mot ett nytt. Vad gäller LRF och påverkansarbete så upplever jag att det är ett större intresse för våra frågor, till stor del på grund av kriget i Ukraina, pandemier är några saker som påtagligt synliggjort att Sverige är sårbara med en sådan liten inhemsk produktion av både insatsvaror och livsmedel. Detta tillsammans med de nya regleringsbrev som våra myndigheter har fått med att finna problem och åtgärder åt dessa för att främja livsmedelsproduktion. Samma frågor har vi ju vi LRF och arbetar med att samla in till arbetet med den nya livsmedelsstrategin. Arbetet med livsmedelsstrategin och att följa den så det blir verkstad av det, kommer bli en viktig fråga så att den inte bara blir liggandes utan faktiskt används.

Vilket fokus kommer LRF Värmland ha under 2024?   

- Miljö och klimatfrågor kommer att vara stora, dels med ett aktivt arbete politiskt med frågorna som hur vi ersätter fossil energi, dels så att regler från EU tolkas på ett för Sveriges bönder rimligt och avvägt sätt. Klimatet tenderar ju svänga mer mellan kraftig nederbörd och högtryck, det är något som vi behöver anpassa oss till som bransch både med kunskap och investeringar. För att klara det behöver vi en högre lönsamhet men också möjlighet till investeringsstöd.